Vydavatel Dotyku v prvním roce ve ztrátě 14,5 mil. Kč

pondělí, 21. července 2014, 07:12 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Společnost Tablet Media, vydavatel tabletového magazínu Dotyk, skončila první rok své činnosti ve ztrátě 14,5 mil. Kč. Tržby za vlastní výrobky a služby dosáhly 2 mil. Kč. Náklady se přiblížily k 17 mil. Kč, mzdové náklady z nich přitom tvořily většinu - 9,7 mil. Kč. Ztráta byla plánovaná, společnost se chce přiblížit k nule po třech letech činnosti.

Týdeník Dotyk vychází od května 2013, společnost Tablet Media zahájila svou činnost v únoru 2013. Výnosy společnosti jsou tvořeny prodejem inzerce přímým zadavatelům i prostřednictvím mediálních agentur.

Základní údaje o hospodaření Tablet Media v roce 2013 (tis. Kč)

tržby za vlastní výrobky a služby 2 135
výkonová spotřeba 6 673
osobní náklady 9 687
provozní výsledek hospodaření -14 261
finanční výsledek hospdoaření -221
výsledek hospodaření -14 482

Zdroj: účetní závěrka Tablet Media 2013

-mav-