Rada ČRo schválila odměnu řediteli 456 tis. Kč

středa, 27. srpna 2014, 16:58 Aktuality, Rádio MediaGuru

Rada Českého rozhlasu (ČRo) dnes schválila pro generálního ředitele Petera Duhana za první pololetí tohoto roku odměnu ve výši 456.000 korun, což je 95 procent trojnásobku jeho měsíčního platu. Za druhé pololetí loňského roku získal přitom Duhan nejvyšší možnou odměnu 480.000 korun. Tentokrát Rada přistoupila ke snížení o pět procent z maximální částky, což zdůvodnila některými odůvodněnými stížnostmi posluchačů. Usnesení navrhl místopředseda Rady Petr Šafařík.

"Chtěl jsem poděkovat za vstřícnost," uvedl na zasedání Rady Duhan, který ale upozornil na to, že by mělo být vedení rozhlasu seznámeno s reakcemi Rady na stížnosti posluchačů ještě před jejími veřejnými zasedáními. Podle Duhana tomu tak nyní není. Generální ředitel rozhlasu má každý půlrok nárok na odměnu po splnění čtyř kritérií, které mají různou váhu. Mezi ně patří dodržování Kodexu a Statusu ČRo, dodržování usnesení rady, dosažení podílu Českého rozhlasu na trhu 21,5 procenta a dodržování časového harmonogramu restrukturalizace. Rada dnes ponížila o pět procent první z nich.

Náměstek generálního ředitele René Zavoral požádal Radu, aby vedení rozhlasu předložila konkrétní stížnosti na program, na základě kterých odměnu zkrátila.

Kromě odměny schválila dnes Rada mimo jiné výroční zprávu o hospodaření v roce 2013. Rozhlas loni hospodařil s čistým ziskem 3,4 milionů korun.

Vedení rozhlasu také Radě oznámilo, že již začalo s novou větší vlnou oslovování neplatičů, kterou avizovalo na minulém zasedání rady. Podle náměstka generálního ředitele Michala Koliandra zatím bylo osloveno 62.000 lidí.

-čtk-