Investice: Internet má letos poprvé předhonit tisk

pondělí, 22. září 2014, 10:15 Reklama MediaGuru

ZenithOptimedia letos předpovídá změnu v pořadí mediatypů podle reklamních investic.

Rychlý rozvoj digitální reklamní technologie napomůže v roce 2014 globálnímu reklamnímu trhu vzrůst o 5,3 %, odhaduje ve své nové prognóze společnost ZenithOptimedia. Celkové globální výdaje na reklamu mají letos dosáhnout hodnoty 523 mld. USD. To znamená mírné vylepšení ve srovnání s loňským rokem, kdy měl růst představovat necelá 4 %. Optimistické vyhlídky mají podle ZenithOptimedia platit i pro následující dva roky, kdy má růst na úrovni 5-6 %.

Internetová reklama je nejrychleji rostoucím médiem s 17% ročním nárůstem. ZenithOptimedia očekává, že internetová reklama letos ovládne 23,6 % globálního rozpočtu na reklamu, a poprvé tak přesáhne společný podíl novin a časopisů (22,7 %). Ve výhledu do roku 2016 předpokládá, že k nejrychleji rostoucím médiím budou patřit mobilní reklama, televize a internetová reklama. Naopak reklama v novinách a časopisech má dále ztrácet svůj podíl.

Růst mediatypů v letech 2013-2016 (mil. USD)

Mediatypy_narusty

„Očekáváme, že v roce 2016 bude podíl internetu na globálních výdajích na reklamu představovat 28,3 %, díky čemuž sníží rozdíl v podílu na trhu mezi internetem a vedoucí televizí,“ uvádí v predikci agentura. Televize má být v roce 2016 stále dominantním médiem s více než 38% podílem, podíl internetové reklamy má překročit zmiňovaných 28 % a společný podíl novin a časopisů má klesnout pod 20 % (19,6 %).

Změna podílu mediatypů na reklamních investicích, 2013-2016

ZenithOptimedia_predikce_podil mediatypu

Přes nedávné neuspokojivé ekonomické zprávy z eurozóny – nulový růst HDP ve druhém čtvrtletí 2014 a zpomalující se růst výroby v létě – jsou předpovědi pro růst výdajů na reklamu v zemích eurozóny letos stabilní na 0,9 %. Silné projevy oživení na některých trzích, jež byly nejhůře zasaženy finanční krizí, pomohly vyrovnat oslabení v jiných částech Eurozóny. Jedná se o Irsko, Řecko, Portugalsko a Španělsko, kde letos agentura očekává růst o 2,9 %. Naopak nižší růst se očekává na ruském trhu kvůli vyhrocené situaci na Ukrajině. Ruský reklamní trh si má letos polepšit jen o 1,7 % oproti v červnu předpovídaným 7 %.

Zdroj dat: ZenithOptimedia

-mav-