Propojení se světem komiksu spoty určitě ozvláštňuje

pátek, 12. září 2014, 10:45 Marketing Kateřina Straková

Hledali jsme vizuálně silný koncept, říká Hana Kovářová, marketingová ředitelka Raiffeisenbank.

V pondělí 15. září startujete nový komunikační koncept, v němž spojujete hranou reklamu s komiksem. Proč jste se rozhodli právě pro komiksovou formu s detektivem v hlavní roli?

Hledali jsme vizuálně silný koncept, který by navíc mohl být okořeněný trochou sofistikovaného humoru, který Češi tolik milují. Charakter hlavního hrdiny, jeho podoba, styl i vyjadřování jsme ladili dlouhé týdny a propojení se světem komiksu nové spoty určitě ozvláštňuje. A velkou roli v konečném vyznění spotů určitě sehrála osoba představitele hlavní role, španělského herce Victora Solé, který se do role dokonale vžil, a celá spolupráce s ním byla perfektní.

Při prezentaci kampaně jste uvedla, že chce do reklamy vrátit klienta. Jakým způsobem toho chcete docílit?

Mám skutečně pocit, že banky se v poslední době předhánějí ve vychvalování sebe sama nebo vymezování se vůči konkurenci, ale klient se vytratil. Hlavním hrdinou nových spotů je soukromý detektiv Artur, který sám o sobě je bankovním klientem. Je nespokojený a lehce otrávený přístupem bank, které nenaslouchají jeho potřebám a často ho berou jen jako číslo účtu. Jako banka inspirovaná klienty často pracujeme s marketingovými průzkumy. Z nich vystupovala jasná potřeba neplatit zbytečné poplatky za vedení účtu, a tak vznikl nový účet eKonto Smart. Pro Artura je naše nabídka reprezentovaná novým eKontem Smart odpovědí na jeho potřeby, a tak je pro něj pomyslným světlem na konci tunelu.

Kde všude bude kampaň k vidění? A jaký mediamix je podle Vás pro komunikaci banky nejefektivnější?

Kampaň bude využívat tradičního mixu, tj. silná televizní kampaň doplněná o tisk, outdoor a online. Co se síly nasazení v jednotlivých kanálech týče, jako nejefektivnější vidíme zejména synergii mezi TV a online komunikací, která bude na podzim výrazně posílena zejména ve výkonnostní části.

Jak bude kampaň vypadat v digitálu?

Digitální kampaň bude tradičně rozdělena mezi display a výkonnostní část. Využijeme jak bannerové plochy nejdůležitějších serverů, tak remarketingové a retargetingové nástroje, spolu s prezentací na sociálních sítích. S ohledem na nový komunikační koncept, chceme kreativní linku přenést i do dalších netelevizních kanálů, včetně online.

Co vše plánujete v prostředí sociálních sítí? Budete více rozvíjet FB, kde máte poslední post z loňského roku?

Máte pravdu, že na sociálních sítích jsme v minulosti nebyli příliš aktivní, věříme především na osobní kontakt s klientem. Proto bych naší neúčast na sociálních sítích ani nehodnotila nijak záporně. Nejsme banka, která klientovi řekne: kliente, tady máš účet a už za námi nechoď, udělej si vše online. Jsme banka, která s klientem chce budovat dlouhodobý vztah a k tomu je nejlepší osobní interakce na pobočce, což dokazuje i naše stále rostoucí klientské NPS. Ale nechceme digitální prostor do budoucna ignorovat, proto budeme na FB i v celém digitálním prostoru aktivnější a od příštího roku se na FB i ostatní sociální sítě více zaměřit.

Jaké novinky připravuje v rámci mobilního marketingu?

Naše aplikace pro mobilní telefony je právem považovaná za nejlepší finanční aplikaci trhu a budeme ji i do budoucna dále rozvíjet. Už teď vidíme, že klienti jsou při používání chytrého telefonu nebo tabletu výrazně aktivnější než při využívání klasického internetového bankovnictví. Chodí na svůj účet prakticky denně, žádají si o úvěry a třeba pětina platebních příkazů je už zadána přes chytrý telefon. Proto logicky budeme i naše marketingové aktivity tomuto trendu přizpůsobovat, a to nejen v naší aplikaci.

Na co se zaměříte v marketingové komunikaci v budoucnu?

Teď je naším hlavním komunikovaným produktem eKonto Smart – nový účet, který nabízí standardní i nadstandardní služby zdarma. V průběhu podzimu se v souladu s naší strategií zaměříme i na podnikatelské účty a v televizních spotech se budete setkávat i se spotřebitelskými úvěry. Pracujeme také na nových webových stránkách, které bychom rádi spustili zhruba na počátku příštího roku – a i na těch půjde především o klienta. Budou uživatelsky vstřícnější a klienti si je budou moci více individualizovat podle svých potřeb.

Hodláte do příštího roku navyšovat mediální investice?

Rozpočet na příští rok je nyní ve stádiu příprav, proto zatím nemůžeme prozrazovat nic bližšího. Ale určitě chceme být i příští rok hodně vidět.

Hana Kovářová, marketingová ředitelka Raiffeisenbank 

Marketing v Raiffeisenbank vede od dubna letošního roku. Předtím na pozici marketingové ředitelky působila v České pojišťovny, odpovídla od roku 2010 za řízení značky a budování zákaznické zkušenosti. Zkušenosti má také z pojišťovny Direkt či poradenské společnosti Accenture. Vystudovala Fakultu informatiky a statistiky na pražské VŠE, poté získala titul MBA na Sheffield Halam University.