Slabý, Fuxa a Hnilička na debatu o OOH nedorazili

čtvrtek, 25. září 2014, 08:56 Aktuality, Outdoor MediaGuru

Na večerní debatě architekta Jana Kasla, na kterou ve středu 24. září měli dorazit zástupci obou dvou největších hráčů outdoorové reklamy na trhu – Pavel Slabý z JCDecaux a Richard Fuxa z BigBoardu – spolu s garantem nových Pražských stavebních předpisů (PSP) Pavlem Hniličkou, zaznělo, že aktuální spor týkající se omezení venkovní reklamy by mohlo vyřešit jiné pojetí omezení. Nutno dodat, že ani jeden z pozvaných se na setkání nedostavil.

Nové Pražské stavební předpisy, které omezují venkovní reklamu na plochu do 6m2, v památkové zóně do 4 m2, by měly vstoupit v platnost již příští týden. Skupina BigBoard by podle jejího šéfa Richarda Fuxy přišla o všechny plochy v Praze. Menší reklamní plochy totiž spadají pod konkurenční společnost JCDecaux, která v Praze od roku 1994 spravuje městský mobiliář.

Podle Jana Kasla jsou nové stavební předpisy z architektonického pohledu v pořádku a šest paragrafů týkajících se omezení venkovní reklamy by je nemělo ohrozit. „Omezení venkovní reklamy není exaktní. Mnohem lepší než omezovat velikost reklamních ploch by bylo omezení podle na území, například přes jednotlivé prstence – přes plochu pražské památkové rezervace, přes Prahu 19. století…,“ řekl Jan Kasl, jenž v aktuálních komunálních volbách kandiduje za svou stranu 65 demokratů Jana Kasla. Řešení vidí ve vytvoření mapy s třemi zónami, v nichž by velikost outdooru byla regulována odlišně.

Zároveň poukázal na to, že se omezení do 6 m2 týká jen zastavitelných částí Prahy, což není případ prostoru podél pražských komunikací. Situaci by podle jeho názoru každopádně napomohlo odložení účinnosti nových předpisů minimálně do příštího roku.

Strakonicka_MapaNezastavitelneho uzemi
Ukázka Strakonické (žlutě označeno zastavitelné území, zeleně nezastavitelné)

Stávající smlouvu se společností JCDecaux, Městský mobiliář, která v Praze spravuje menší reklamní plochy, vidí dnes Kasl jako nevýhodnou. „Město by určitě mělo najít kompromisní řešení zejména v příměstských částech města, kde JCDecaux nabízí nové prvky jako rozšíření původní zakázky, tedy za nemalé peníze. Nový městský mobiliář by měl vznikat na základě výběrového řízení,“ dodal Jan Kasl.

-kch-