Výzkum: Event marketing využívá 70 % marketérů

úterý, 30. září 2014, 07:52 Marketing MediaGuru

Přinášíme výsledky z prvního výzkumu o event marketingu v ČR – Event Marketing Monitor 2014.

Až 70 % marketérů využívá event marketing ve své marketingové strategii. Aktuální výsledky výzkumu společnosti Ipsos představil na prvním ročníku konference o event marketingu #eventforum product & business development director agentury Ipsos Michal Straka. Jde o vůbec první výzkum, zaměřený na oblast event marketingu a jeho využívání v českém prostředí.

Nejčastěji marketéři v rámci event marketingových aktivit pořádají zážitkové akce pro zákazníky nebo potenciální zákazníky (22 %), na druhém místě je pořádání kulturních nebo sportovních akcí (12 %), následují akce pro širokou veřejnost (9 %) a pro zaměstnance (9 %).

Rozpočty na aktivity v event marketingu se nejčastěji pohybují od 100 tis. Kč do 0,5 mil. Kč (35 %). Více než 5 % firem pak na event marketing vynakládá více než 10 mil. Kč ročně.

Roční výdaje na event marketing (Kč)

Rocni vydaje do EM
Zdroj: Event Marketing Monitor 2014

Více než polovina firem (56 %) má podle výzkumu v plánu v příštích třech letech výdaje na event marketing navyšovat, jen 10 % z nich naopak snižovat. Zvyšovat se mají investice především do zážitkových aktivit pro zákazníky. Třetina firem využívá pro eventy agenturu, 55 % si eventové aktivity připravují samy.

Nárůst investic do jednotlivých typů event. marketingu v 3 letech (%)

Nárůst investic
Zdroj: Event Marketing Monitor 2014

Dvě třetiny marketérů, kteří event marketing využívají, do výzkumu společnosti Ipsos uvedli, že mají při rozhodování o jeho podobě volnou ruku. Až 40 % z firem, které event marketing v současnosti nevyužívají, to však plánují do budoucna změnit. Nejčastějším důvodem, proč firmy event marketing nevyužívají, je chybějící přesvědčení o jeho potřebě a vhodnosti pro firmu.

Mezi nejčastěji zmiňované benefity event marketingu patří: posílení vztahů se zákazníky, budování image značky a krátkodobá podpora prodeje. K nejúspěšnějším eventům se podle marketérů řadí pořádání sportovních akcí, akce na podporu a posilování vztahu se zákazníky, prezentace nebo dny otevřených dveří.

Pilotní studii zpracovala agentura Ipsos ve spolupráci s Event&Promotion a pod záštitou Event Marketing Association Czech Republic (EMACR). Studie bude realizována každoročně, kompletní výzkum bude k dispozici v prodeji.

-mav-