ATO připravuje labelling, testuje ho už ČT

středa, 15. října 2014, 07:59 Aktuality, TV MediaGuru

Asociace televizních organizací (ATO) připravuje samoregulační systém, který za použití speciálních značek-piktogramů umožňuje divákovi lepší orientaci v nabízeném programu. Systém označování pořadů, tzv. labelling, poskytuje uživatelům základní informaci o obsahu vysílaného pořadu. Roli sehrává při ochraně dětí a mladistvých, kde pomáhá rodičům posoudit, zda jsou děti v určitém věku schopny vysílaný obsah správně pochopit.  V testovacím režimu labelling již používá Česká televize.

Česko je jednou ze zemí, kde označování audiovizuálních produktů v televizním vysílání není upraveno zákonem. Provozovatelé vysílání sdružení v ATO se rozhodli k labellingu dobrovolně přistoupit, a sice formou samoregulace. Labelling by měl nejen ochránit děti a mladistvé před negativním dopadem nevhodných pořadů, ale očekává se, že přinese i jasná a předvídatelná pravidla při posuzování správních deliktů. K samoregulačnímu mechanismu se přihlásila veřejnoprávní Česká televize a privátní televize Prima.

Testování labellingu probíhá od loňského roku v České televizi. Označování pořadů má být v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU.

Dětský program Déčko označuje některé pořady, které by mohly být svým pojetím pro děti příliš složité, symbolem 8+ v pravém horním rohu obrazovky, ostatní kanály používají, zatím v testovacím režimu, symbol 15+ umístěný rovněž v pravém horním rohu obrazovky. Obsah pořadu klasifikují dramaturgové podle závadných prvků, jako jsou pornografie, hrubé samoúčelné násilí, násilí, strach a děsy, sex, alkohol a drogy, vulgarismy. Pokud by pořad obsahoval pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí, není do vysílání zařazen.

Zkušební provoz bude na konci letošního roku vyhodnocen na základě diskuze s rodiči a odborníky na dětskou psychologii a média.

„ATO nyní směřuje k přípravě a spuštění samoregulačního mechanismu, který bude inspirován základními principy fungování osvědčených evropských modelů a bude odpovídat českým podmínkám“ uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová. 

-mav-