Stavět jen na placené televizi přestalo být bezpečné

čtvrtek, 02. října 2014, 11:19 TV Martina Vojtěchovská

Skupina Mediapoli Leoše Pohla uvedla svůj první celoplošný free-to-air kanál Kinosvět TV.

Kinosvět TV je první ze stanic vaší společnosti, která jde do celoplošného vysílání a navíc jako bezplatný kanál. Kdy jste se rozhodli, že upravíte vaši strategii uvádění nových kanálů?

K rozhodnutí jsme dospěli pár let poté, co jsme spustili placenou televizi CS film. Nápad už máme v hlavě delší dobu, jen trvalo trochu déle, než jsme se k uvedení bezplatné televize odhodlali. Nejprve jsme se zalekli množství dokumentárních kanálů. Chtěli jsme i naší televizi profilovat jako dokumentární. Televizních kanálů bylo ale už v té době patnáct, a to nám přišlo hodně. Jenomže teď už kanálů je třicet a pořád jejich boom nekončí. Rok před startem Prima Zoom jsme se proto rozhodli, že dokumentární kanál spustíme nikoli jako placenou televizi, ale jako kanál zdarma v terestrickém vysílání.

Výnosy vaší společnosti jsou dosud postaveny hlavně na výnosech z placené televize. Teď přicházíte s jiným formátem televize, postaveným na odlišném zdroji výnosů. Jak moc podstatný byl tento fakt pro váš krok?

Velmi podstatný. Vidíme, že klesá počet „individuálních kapitalistů“, kteří provozují placenou televizi. Nadnárodní skupiny jsou silné a s celkovým růstem počtu kanálů jsou operátoři méně často ochotní provozovatelům platit nebo častěji snižují poplatky, čímž klesá výnosnost každého předplatitele. Začalo být nebezpečné spoléhat se jen na tržby z placené televize. Proto považujeme za dobré postavit televizi i na dalším zdroji příjmů. Kanál jsme postavili na naší programové zásobě a využili jsme i velmi dobré spolupráce s Krátkým filmem. Začali jsme vysílat v naší pražské síti a v UPC, ale bohužel ani jedno se neukázalo jako optimální řešení (Kinosvět TV dosud vysílal v kabelových a v IPTV sítích a v terestrické regionální síti č. 4, která pokrývá Prahu, Středočeský kraj a Mostecko, pozn. red.). Zjistili jsme, že je nevyhnutelné mít celoplošné pokrytí. Důvody tedy byly jednak firemní – není dobré stát na jedné výnosové noze – a marketingové, kdy bezplatné vysílání by mělo podporovat naše placené kanály. A třetí důvod je obsahový: některé pořady, většinou vlastní výroby, které vysíláme na Kinosvět TV, nabízíme v předpremiéře jako bonus na CS film.

Lze váš krok vysvětlit i tím, že trh placené televize už nepovažujete za perspektivní a že stávající rozložení kanálů v oblasti pay-TV je vyčerpané a trh saturovaný?

Placená televize je stále velmi zajímavým trhem. Přístup k placené televizi má v ČR více než 2 mil. domácností. To je obrovské číslo. Zajímavé je i to, že placenou televizi odebírá 1,3 mil. domácností a celý trh je větší než 6 mld. Kč. Přibývá ale počet programů a je na ně stále méně peněz. Trh je zajímavý spíše pro nadnárodní skupiny, které mají více programů a silnější zázemí. Těmto skupinám se to daří, ale jestliže jste český „individuální kapitalista“, za kterým nic nestojí, je to těžší a je obtížnější získat na program peníze.

Počítáte tedy s tím, že Kinosvět bude primárně financován z prodeje reklamy?

Představa je taková, že z hlediska lineárního a onlinového programu by Kinosvět měl být zdarma. Nepoženeme se jako Prima a Nova do toho, že se operátorům budeme snažit placené televize zpoplatnit. Takový zájem nemáme. Zvažujeme ale, že budeme vytvářet databáze služeb souvisejících s Kinosvětem. U bezplatné televize je jedna velká výhoda, že se na ní mohou nabalovat doplňkové služby. Dá se zpoplatnit OTT (over-the-top, doplňkové služby k vysílání, pozn. red.), služby je možné přidávat. Máme připravené dvě prémiové služby, s jejichž uvedením čekáme, až se Kinosvět rozjede v celoplošném vysílání.

Společnost Atmedia bude opět vaším zástupcem na reklamním trhu?

Reklamu bude prodávat Atmedia, ale uvidíme, jak se vyvine lehce komplikovaná situace na mediálním trhu. Těžko říct, ale vzhledem k tomu, že 4-5 let s Atmedií úspěšně spolupracujeme, tak nemáme důvod něco měnit.

V případě ostatních kanálů, které provozujete – CS film, CS mini, Horor Film TV – o přechodu do bezplatného a celoplošného vysílání neuvažujete?

Do celoplošného vysílání určitě nepůjdeme a do bezplatného asi také ne. Uvažujeme spíš o tom, že bychom chtěli kanály prostřednictvím internetu rozšířit.

Že by šlo o placené vysílání na internetu?

Mám na mysli především Horor Film TV, který vysílá od 24:00 do 5:00. V Česku má nízkou sledovanost, na Slovensku podstatně vyšší. Zvažovali jsme rozšíření vysílání na 24 hodin, ale na internetu. Uvažujeme tímto směrem i u CS mini. Uvidíme. Pořadů máme relativně dost na to, abychom vysílání rozšířili. Operátoři nám ale další rozšíření vysílání nevezmou. Máme varianty doplňkových služeb pro Kinosvět TV a uvidíme, která bude zajímavější pro naše partnery.

S rozšířením vysílání Kinosvět TV zároveň upravujete program a zařazujete víc pořadů o záhadách. Věříte, že změnou v programovém schématu přitáhnete jiné publikum?

Start Kinosvět TV loni na jaře jsme řešili nejjednodušší možnou cestou. Hlavně na archivní pořady se dívali diváci nad 55 let. Proto jsme se rozhodli program změnit. Trvalo nám to rok a hledali jsme skulinu na trhu. Našimi hlavními konkurenty jsou Prima Zoom a Česká televize. Jsou velice blízko – ČT jde hodně do české produkce, zatímco Prima Zoom využívá zahraničních dokumentů. Rozhodli jsme se, že v dokumentech najdeme ještě výklenek takového druhu, že vytvoříme ještě specializovanější kanál. Vybrali jsme si pro něj zaměření na záhady, tajemství. Před 5-7 lety to byl velmi oblíbený formát, ale postupně se z něj ustoupilo. Teď ho de facto nabízí pouze Radiožurnál, kde má Standa Motl pokračování pořadu Stopy, fakta, tajemství. Na tomto podžánru jsme se rozhodli postavit základ našeho vysílání a jít cestou záhad, tajemství, zajímavé historie. Chceme dále nabízet celovečerní filmy, protože si myslíme, že jen dokumenty vysílání neutáhnou. Máme v plánu oslovit diváky ve věku 35-54 let.

A pokud jde o očekávání podílu na sledovanosti, kterého byste mohli ve skupině 15-54 dosáhnout?

Nerad takové odhady uvádím, není lehké to dobře odhadnout. Budeme šťastní, když do roka budeme mít 0,75% podíl. Máme to postavené tak, že nám tento podíl zajistí vyrovnaný rozpočet. Naše náklady nejsou příliš vysoké. Neinvestujeme tolik do programu, abychom mohli očekávat vyšší podíl. Navíc vysíláme v multiplexu RS 7, který má 84% pokrytí. To je sice hodně, ale není to penetrace, kterou má třeba Prima Zoom v multiplexu 3.

Jak moc by vadilo, kdybyste se na požadovaný podíl sledovanosti nedostali a pohybovali se na  úrovni 0,3-0,4 %?

Zásadně by to nevadilo. Domníváme se, že náběhová křivka i s ohledem na to, jaká je náběhová křivka penetrace v multiplexu RS 7, odpovídá 2-3 letům.

Investice do Kinosvět jdou primárně z vašich placených kanálů?

Z placených kanálů a z vlastních zdrojů. Rozhodně to nejsou půjčky. Nemáme za sebou žádnou kapitálovou podporu. A nemáme ale ani halíř dluhů.

Zmínili jsme výnosnost placených kanálů. Z výsledků vašeho hospodaření vyplývá, že jste loni vytvořili zisk přes dva miliony korun. Jak to bude v letošním roce?

Celoplošná televize nás stála dost peněz. Zisk letos nějaký bude, ale bude spíš v řádu korun.

Počítáte, že se investice do celoplošného kanálu začnou vracet v příštím roce?

Počítáme, že budeme mít vyrovnaný rozpočet. Vrátí se nám až ze zisku příštích let. A to očekáváme ve 2.-4. roce. Placená televize má výhodu, že je předpověditelná. Na reklamním trhu nevíme, co se může stát. Loni jsme díky Nově skákali blahem, teď si myslíme, že žádná krize není, a přesto je letošní rok pro nás horší než rok 2012.

Mediální trh je v posledních dvou letech v pohybu, nelze tedy vyloučit, že by se případné další změny vlastníků odehrávali i za vaší účasti. Souhlasili byste s prodejem, kdyby přišla nabídka od některého z oligarchů?

Nějaké nabídky jsme obdrželi už dříve, ale nedohodli jsme se na podmínkách. Všechno je na prodej a vše je jen otázkou dohody. Jsme rodinná firma, rozhodování tedy není vůbec snadné.

Leoš Pohl, jednatel Mediapoli Group

Je jediným vlastníkem ostravské společnosti Mediapoli Group a většinovým vlastníkem Československé filmové společnosti. Ta je provozovatelem kanálů CS film, CS mini, Horor film TV a Kinosvět TV. Do skupiny Mediapoli patří i Prague Digital TV, provozovatel pražského multiplexu pro digitální terestrické vysílání.