Evropští vydavatelé se bojí o svobodu tisku

středa, 12. listopadu 2014, 15:15 Aktuality, Tisk MediaGuru

Na sklonku minulého týdne se v Oslu konala valná hromada Evropské asociace vydavatelů novin (ENPA). Přijala mimo jiné usnesení zdůrazňující obavy, že návrh Obecných nařízení EU o ochraně údajů by mohl mít závažný dopad na svobodu tisku, investigativní žurnalistiku a ochranu zdrojů, jakož i na archivaci článků. V nové směrnici o ochraně osobních údajů má být totiž odstraněna povinnost členských států udělit novinářům výjimku ze striktního dodržování ochrany osobních dat ve všech aspektech.

Zároveň ENPA vyzvala k právně závazné výjimce z pravidel o ochraně osobních údajů ve čl. 80 nového nařízení, aby se zajistilo, že vydavatelé a novináři budou schopni plnit své poslání v demokratické společnosti.

Jestliže vstoupí v platnost například „právo být zapomenut“ a bude aplikováno na žurnalistickou praxi, pak by to mohlo ve svém důsledku vést k vymazávání redakčních archivů na základě žádostí jednotlivců. Vydavatelé by taktéž před publikováním článku mohli mít povinnost žádat předchozí souhlas od fyzických osob, jichž by se článek týkal, případně povinnost zveřejnit své zdroje. Z toho vyplývá, že právně závazná výjimka z pravidel o ochraně osobních údajů ve čl. 80 tohoto nového nařízení je pro zachování alespoň současného stavu svobody tisku v Evropě naprosto nezbytná.

-kch-