Průzkum: Důvody, proč čeští manažeři selhávají

čtvrtek, 27. listopadu 2014, 16:03 Marketing MediaGuru

Společnost Searchforce představila výsledky průzkumu o příčinách selhání českých manažerů.

K nejčastějším důvodům manažerského selhání patří neschopnost inspirovat a motivovat podřízené, deficity v komunikaci s podřízenými či neschopnost převzít zodpovědnost za vlastní chyby. To vyplynulo z reprezentativního průzkumu společnosti SearchForce mezi téměř 500 českými manažery středních a velkých firem s obratem nad 300 mil. Kč ročně.

Průzkum zjišťoval osobnostní nedostatky na straně manažerů, deficity ve vedení lidí, tzv. chybějící měkké deficity i to, jaké jsou osvědčené metody výběru manažerů.

Deset nejčastějších důvodů, proč manažeři podle průzkumu selhávají

1. Neschopnost inspirovat a motivovat podřízené (nulové charisma, suchar, úřednický typ).

2. Deficity v komunikaci s podřízenými (nedává zpětnou vazbu, zadržuje informace, aby měl větší moc).

3. Neschopnost převzít zodpovědnost za vlastní chyby (vymlouvá se na okolnosti).

4. Chybějící sebereflexe (nezná svoje limity, myslí si, že nad něj není).

5. Neschopnost delegovat (chce mít vše pod kontrolou, a tak nestíhá).

6. Neschopnost efektivně řešit vlastní a cizí konflikty (je buď pasivní, nebo agresivní).

7. Chybějící emoční inteligence (není empatický, nerozumí problémům podřízených).

8. Nedostatečná vytrvalost (objeví-li se problémy, vzdá to).

9. Příliš autoritativní přístup k řízení (řídí firmu jako generál armádu).

10. Neschopnost naslouchat ostatním (nezajímá se o názory ostatních, a proto dělá chyby).

Zdroj: Searchforce

-mav-