ATO chce crossmediální výzkum, zřídí komisi

pátek, 12. prosince 2014, 13:38 Aktuality, TV MediaGuru

Členové Asociace televizních organizací (ATO) mají zájem rozvíjet corssmediální výzkum. Valná hromada ATO schválila návrh metodologické komise zabývat se ve větší míře crossmediálním výzkumem. ATO za tímto účelem zřídí metodologickou komisi, v níž budou zástupci mediálního trhu, výzkumníci i reklamní zadavatelé.

„Z pohledu ATO není nutné začínat na zelené louce a zkoumat okamžitě všechny mediatypy současně, daleko efektivnější a pro trh přínosnější je zaměřit se v této době na platformy s možným propojením. Plnohodnotné crossmediální měření napříč všemi mediatypy není v tuto chvíli pro mediální trh dosažitelné. Na trhu panují značně rozdílné názory na budoucí cíle a možnosti takového projektu.  V kontrastu k tomuto stavu existují dnes již reálné a konkrétní potřeby, které lze obsloužit využitím stávajících zdrojů, a to metodicky akceptovatelným způsobem,“ uvedla asociace.

-mav-