Marketérem se lze stát i po rekvalifikačním kurzu

středa, 31. prosince 2014, 07:30 Aktuality, Marketing MediaGuru

Marketérem se člověk může nyní stát i absolvováním rekvalifikačního kurzu. Jeho účastníci po splnění závěrečné zkoušky získají celoevropsky uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci „Specialista marketingu“, které je platné nejen na českém trhu, ale i v ostatních zemí Evropské unie.

Kurz, jenž je akreditován MŠMT v souladu s Národní soustavou kvalifikací, lze absolvovat například na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově či v pražské firmě Centrum Informační Společnosti (CIS).

Kurz v CISu probíhá v rozsahu 118 hodin, z toho 88 hodin prezenčně. Je koncipován do sedmi ucelených tematických celků, které pokrývají základní principy marketingu, marketingového mixu, strategií, ale i provádění marketingových analýz a přípravu podkladů pro marketingový výzkum.

Účastníci kurzu mají rovněž možnost si získané marketingové poznatky vyzkoušet nanečisto v rámci manažerské simulační hry Unisim. V ní si hráči řídí svůj podnik, s akcentem na marketing. Zkusí si například, jaké to je vést cestovní kancelář, zkoumají poptávku trhu a na základě svých poznatků vytvářejí virtuální produkt, prodejní kanál i komunikační mix na míru cílovým skupinám.

Kurz uzavírá zkouška, sestávající z písemné a ústní části. Při ústní zkoušce jsou účastníci kurzu zkoušeni nejen z teorie marketingu, ale i z prezentačních dovedností, které demonstrují při prezentaci svého marketingového projektu.

V CISu doběhl zatím druhý takový rekvalifikační kurz, další začíná v lednu. Jeho absolventi si nejvíce pochvalují, že jim kurz opravdu pomohl posunout se v marketingu, a co je hlavní, uspět i v hledání práce. „Dobré je, že kurz odpovídá na aktuální potřeby trhu a s certifikovaným osvědčením mohou jeho absolventi hledat práci i v zahraničí. Profesní kvalifikaci je možné zapsat do Europassu, nejsou k tomu potřeba ani nostrifikační doložky. Podle Evropského rámce kvalifikací je hodnocený více než maturita,“ popisuje Daniela Spiesová, jednatelka společnosti CIS.

-kch-