Odhad: Facebook a Twitter získají 33 % z mobilní reklamy

úterý, 09. prosince 2014, 10:44 Reklama, Výzkum MediaGuru

Růst investic do reklamy má táhnout mobilní reklama, svůj podíl zde zvyšují Facebook a Twitter.

Podle nového odhadu agentury ZenithOptimedia mají globální výdaje na reklamu v příštím roce vzrůst o 4,9 %, a dosáhnout tak 545 mld. USD. V roce 2016 se očekává 5,6% nárůst. Napomůže tomu především vzestup mobilní reklamy a sociálních médií a také přechod k programatickému nákupu digitální display reklamy.

Predikce globálního růstu HDP a reklamních investic 2014 – 2017 (v %)

Zenith
Zdroj: ZenithOptimedia Advertising Expenditure Forecasts

Mobilní reklama funguje nejlépe na sociálních sítích

Mobilní reklama by měla být mezi lety 2014 a 2017 zodpovědná za 51 % všech nových dolarů vydaných na reklamu. V tomto období bude mobilní reklama růst v průměru o 38 % ročně, a to díky rychlému šíření mobilních zařízení, inovací v reklamních technologiích a vylepšením uživatelských zážitků.

Podíl mobilní reklamy je však podle ZenithOptimedia daleko za podílem mobilů na mediální spotřebě. Částečně je to způsobeno tím, že velká část tradiční display reklamy na mobilech údajně nefunguje správně. Ve srovnání s display reklamou na stolních počítačích bannery na mobilních zařízeních zabírají větší část obrazovky, jsou považovány za rušivější a je zde větší pravděpodobnost, že spotřebitele budou obtěžovat. Jelikož mobily nepodporují cookies, přesměrování a sledování uživatele od reklamy k nákupu je obvykle nemožné.

Úspěšná je digitální display reklama na mobilních zařízeních na Facebooku a Twitteru, které v roce 2014 mají podle odhadu získat 33 % celkových výdajů na mobilní reklamu. Představuje to mnohem vyšší údaj než jejich 10% podíl na celkových výdajích na digitální reklamu.

Programatický nákup jako oživení pro display reklamu

Výrazné oživení do „tradiční“ display reklamy a také reklamy ve formě videa a reklamy na sociálních sítích vnesl programatický nákup. Nárůst tradiční display reklamy poskočil ze 14 % v roce 2012 na 18 % v roce 2013, letos se očekává 26 %, což je nejrychlejší nárůst od roku 2007.

Zhruba polovinu veškeré display reklamy zakupují přímo její zadavatelé, většinou malé lokální společnosti, které investují jen několik tisíc dolarů ročně. Zatím mají tyto společnosti k programatickému trhu jen malý přístup. Většina programatických technologií byla navržena pro kampaně ve velkém měřítku. Jejich zpřístupnění malým hráčům přinese další oživení výdajů na tradiční display reklamu.

Situace v eurozóně se pomalu zlepšuje

Růst globálních výdajů na reklamu je zpomalován slabými výsledky Japonska a eurozóny. Eurozóna  uzavřít rok 2014 jako svůj první rok růstu od roku 2010, přičemž v následujících několika letech předpovídá zpráva další zlepšení.

Mezi lety 2007 a 2013 klesly výdaje na reklamu napříč eurozónou o 15 %. Nejvíce zasažené trhy byly ty na periferii – Řecko, Portugalsko, Španělsko a Irsko v tomto období ztratily 49 % svých výdajů na reklamu, zatímco Francie a Německo jen 3 %. Letos však došlo v Řecku, Portugalsku, Španělsku a Irsku k silnému oživení a v několika příštích letech lze očekávat, že tyto země výrazně předstihnou průměr eurozóny a až do roku 2017 porostou o 5,4 % ročně.

Jejich oživení napomůže v roce 2014 nárůstu výdajů na reklamu v eurozóně o 0,8 %, což je podstatné zlepšení ve srovnání s poklesem o 2,9 % v roce 2013. Klíčové ekonomiky Francie, Německa a Itálie mezitím stagnují. Výdaje na reklamu ve Francii se budou mezi lety 2014 a 2017 snižovat v průměru o 0,3 % ročně, zatímco Německo poroste jen o 1,3 % a Itálie o 1,5 %, což je méně než průměr eurozóny, který je 2,0 %.

-kch-