Výnosy z reklamy ČRo by měly klesnout o 10 mil. Kč

středa, 17. prosince 2014, 14:47 Aktuality, Rádio MediaGuru

Český rozhlas bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 2,233 miliardy korun. To je asi procentní navýšení oproti letošním 2,216 miliardy. Rozpočet na rok 2015 na dnešním zasedání schválila Rada Českého rozhlasu. Posílena má být mimo jiné původní a dramatická tvorba.

Výnosy z rozhlasových poplatků rozhlas očekává zhruba na letošní úrovni, konkrétně 2,029 miliardy korun. O necelých deset milionů na 85,6 milionu by měly klesnout výnosy z reklamy, sponzoringu a ostatních obchodních činností. Provozní náklady, které mají činit 2,232 miliardy korun, zůstanou meziročně zhruba stejné. Z toho nejvíce činí osobní náklady 936,6 milionu korun a náklady na služby 870,3 milionu korun. Mzdové náklady mají stoupnout mimo jiné díky vyššímu poměru původní tvorby na úkor repríz.

Schválený rozpočet Českého rozhlasu

Rozpočet ČRo na rok 2015   (v tis. Kč) Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozdíl %
Výnosy z rozhlasových poplatků 2 005 520 2 028 771 23 251 101,2%
Výnosy z reklamy,sponzoringu a ost. obchodní 94 287 85 625 -8 662 90,8%
Výnosy ze zahraničního vysílání 27 000 27 050 50 100,2%
Ostatní tržby z prodeje služeb 20 703 24 806 4 103 119,8%
Ostatní provozní výnosy 60 694 60 273 -421 99,3%
PROVOZNÍ VÝNOSY celkem 2 208 204 2 226 525 18 321 100,8%
FINANČNÍ VÝNOSY 6 096 4 475 -1 621 73,4%
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 2 000 2 000 0 100,0%
CELKOVÉ VÝNOSY 2 216 300 2 233 000 16 700 100,8%
Náklady na materiál 38 619 32 403 -6 216 83,9%
Náklady na služby 853 074 870 351 17 277 102,0%
Náklady na provoz 73 869 73 596 -273 99,6%
Osobní náklady 925 494 936 600 11 106 101,2%
Daně a poplatky 136 401 135 909 -492 99,6%
Ostatní provozní náklady 177 702 171 533 -6 169 96,5%
Nedaňové náklady 9 496 11 448 1 952 120,6%
PROVOZNÍ NÁKLADY celkem 2 214 655 2 231 840 17 185 100,8%
FINANČNÍ NÁKLADY 1 645 1 160 -485 70,5%
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 0 0 0 x
CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů) 2 216 300 2 233 000 16 700 100,8%
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 x
Daň z příjmů 0 0 0 x
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 x

„V rozpočtu je zahrnuta finanční rezerva ve výši pět milionů na případné rozšíření Radia Plus s přechodem jeho vysílání na VKV,“ uvedl náměstek generálního ředitele Michal Koliandr. Do rozpočtu by se dále mohl promítnout prodej zbytného majetku, a to zámku v Přerově a chaty Špičák na Šumavě.

Rozpočet podle Koliandra zatím nepočítá s vyplacením zhruba 80 milionů Finančním úřadem za neoprávněně vybranou daň z přidané hodnoty v roce 2006. „Rozsudek je na Nejvyšším správním soudu, protože Finanční ředitelství podalo kasační stížnost. V případě, že nám prostředky budou navráceny, bude to důvod k aktualizaci rozpočtu,“ uvedl Koliandr. Pokud ČRo uspěje i ve sporech za ostatní roky, mohla by to být podle dřívějších informací až miliarda korun.

Koliandr připomněl, že na podzim byl rozhlasu ze strany ministerstva vnitra odepřen vstup do registru obyvatel. Aplikaci bude moci rozhlas využívat zřejmě opět v příštím roce, díky připravované novele zákona. Zvýšení výnosů z poplatků napomáhá příznivý vývoj evidovaných přijímačů vlivem akvizičních akcí.

Český rozhlas v příštím roce počítá s provozem čtyř celoplošných stanic Radiožurnál, Dvojka, Vltava a ČRo Plus, dále čtyř speciálních Radio Junior, ČRo Jazz, ČRo D-Dur a ČRo Radio Wave a 14 regionálních a vedle toho vysílání do zahraničí pod názvem Radio Praha.

-čtk-