Komárek sondoval názory ČT k reklamě a sponzoringu

středa, 14. ledna 2015, 15:42 Aktuality, TV MediaGuru

Předseda sněmovního volebního výboru Martin Komárek (ANO) sondoval na půdě Poslanecké sněmovny názory členů Rady ČT a vedení České televize k otázkám sponzoringu a reklamy na kanálech ČT. Podle Komárka je nelogické, že na kanále, který je menší (vztahuje se především k ČT2), je reklama povolena, a na kanále větším (ČT1) reklama povolena není. ČT může na svém prvním kanále ze zákona vysílat pouze sponzoring a product placement.

Podle předsedy Rady ČT Jaroslava Dědiče je toto rozdělení disproporční. Vtažení kanálu ČT2 do komerční komunikace by mohlo podle jeho názoru ovlivnit programování tak, že by se stal masovějším kanálem. Dědič ale zdůraznil, že nic takového se na druhém kanále ČT neodehrává. Objem sponzoringu na ČT1 podle statistiky ČT nebyl v loňském roce vyšší než v roce 2013. ČT navíc přijala interní doporučení, podle kterého neumísťuje před jeden pořad víc než tři sponzorské vzkazy.

Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka nedochází k tomu, že by sponzoring na ČT1 byl skrytou reklamou. „Sponzorské vzkazy se v této podobě vysílají na všech televizích, neupravují se pro potřeby ČT,“ zdůvodnil. Dodal rovněž, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by ČT za skrytou reklamu sankcionovala, což se podle Dvořáka nestalo.

Sponzoring je pro ČT obchodně výnosnějším zdrojem než klasická reklama. Podle rozpočtu pro rok 2014 počítala ČT s výnosy ze sponzoringu a product placementu ve výši 243 mil. Kč a z klasické reklamy ve výši 92 mil. Kč.

-mav-