Investice ve čtvrtletí: TV reklama v plusu 700 mil. Kč

čtvrtek, 16. dubna 2015, 18:11 Reklama, TV MediaGuru

Alespoň podle hrubých mediálních investic táhne televize letošní reklamní trh.

Televizní reklama patří podle hrubých monitorovaných investic společnosti Admosphere k mediatypům, jejichž reklamní objem se letos nejrychleji zvětšuje. Za období prvního letošního čtvrtletí registroval monitoring nárůst televizní reklamy o více než 700 mil. Kč ve srovnání se stejným obdobím loni, což představuje 12% růst.

Televizní reklama má tak největší zásluhu na tom, že se celkové hrubé investice do médií letos v prvním čtvrtletí v meziročním srovnání zvýšily o 4 %. Monitoring reklamy ale nekoresponduje s reálnou výši reklamních investic do médií. Nepostihuje totiž slevy ani bartery.

Vedle televizní reklamy vykazuje monitoring v meziročním srovnání kladný vývoj i v případě rádiové reklamy. Ostatní mediatypy stagnují nebo klesají, nejvýrazněji bannerová reklama na internetu (nejde ovšem o popis vývoje celého internetového média, monitoring nezohledňuje jiné formy internetové reklamy než bannery).

Ceníková hodnota reklamního prostoru I-III/2014 a I-III/2015

Kvartal

Pozn.: Internet postihuje jen display reklamu.

Zdroj: Admosphere

-mav-