Pro CzechTourism vytvoří spoty agentura Loosers

pondělí, 11. května 2015, 14:51 Aktuality, Reklama MediaGuru

Ve výběrovém řízení agentury CzechTourism zvítězila agentura Loosers. Ta vytvoří sérii televizních a rozhlasových spotů s letní a zimní tematikou, jejichž cílem bude akcentovat unikátnost a zároveň pomíjivost zážitků z cestování po Česku.

Komunikace bude připravena v souladu s marketingovou strategií na podporu domácího cestovního ruchu „Česko - země příběhů“, jejímž cílem je motivovat turisty k trávení volného času na území České republiky.

V současné chvíli se dokončuje série zimních spotů, jež jsou zaměřeny na propagaci zimní dovolené na horách. Natáčení letních spotů, jejichž záměrem je propagace letní dovolené, ale i celoročního cestování po území Česka, bude realizováno v nejbližší době.

Produkci spotů si agentura zajistila in-house. Jejich režie se ujal Jan Míka. 

-kch-