Komárek prosazuje zvýšení pravomocí Rady ČT

středa, 24. června 2015, 12:40 Aktuality, TV MediaGuru

Předseda volebního výboru Martin Komárek (ANO) bude prosazovat zvýšení pravomocí Rady ČT při kontrole hospodaření České televize. Řekl to novinářům po středečním zasedání výboru, který svolal mimo jiné kvůli nedávnému schválení odměny generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi. Komárek je přesvědčený, že rada o hospodaření veřejnoprávní televize nemá dostatek informací. Členové rady na zasedání výboru přitom namítli, že jimi sledované ekonomické ukazatele potvrzují, že ČT s prostředky nakládá hospodárně.

„Není to v žádném případě kritika generálního ředitele. Kritika rady je to jen velmi umírněná, protože současný zákon její kontrolní pravomoci velice oklešťuje. Proto se budu maximálně zasazovat o to, aby kontrolní pravomoci Rady České televize byly rozšířeny, podobně jako je tomu ve většině vyspělých evropských zemích,“ řekl. Cestou k tomu podle Komárka bude, aby rada nebyla volena politicky, což má být zohledněno při přípravě novel zákonů z dílny ministerstva kultury.

Princip fungování a výběru členů do mediálních rad je dlouhodobě diskutovaným tématem. Politický výběr kandidátů nominovaných jednotlivými sdruženími kritizují občanské iniciativy i lidé z médií, kultury a dalších oborů. Ministerstvo kultury návrhy příslušných novel plánuje předložit do konce roku.

Zasedání dnešního volebního výboru se kromě čtyř poslanců zúčastnilo sedm radních České televize. Přiznání bonusu generálnímu řediteli v plné výši, tedy 2,3 milionu korun, odůvodnili Dvořákovou pracovní smlouvou, z níž nárok na odměnu vyplývá po splnění kritérií sledujících hospodářské výsledky, úroveň vysílání a další povinnosti.

Kritika předsedy výboru se týkala zejména kontroly prostředků na soukromé produkce, na něž podle poslance loni nebyla zaměřena žádná z víc než 30 kontrol dozorčí komise. „Tím pádem rada nemůže kvalifikovaně rozhodnout, jestli má ředitel dostat odměnu v plné výši,“ domnívá se Komárek.

„Nemám žádnou pochybnost, že by docházelo k nějaké dokonce systémové nehospodárnosti,“ prohlásil předseda Rady ČT Jan Bednář. „Myslím, že většina členů rady tím, že bonus odsouhlasila, je přesvědčena o tom, že prostředky, které má Česká televize k dispozici, nebyly vynakládány nehospodárně,“ dodal. Sledování efektivity televizní výroby podle radních umožňuje například ukazatel nákladů na výrobu jedné minuty pořadu a jeho srovnání v rámci televize či s jinými zahraničními médii.

Česká televize loni hospodařila s vyrovnaným rozpočtem 6,932 miliardy korun a dodržela plánované cíle mzdových, výrobních i režijních nákladů. Účetní závěrku členové rady na posledním zasedání schválili jednomyslně.

-čtk-