Modrá pyramida jde s kampaní více do regionů

pondělí, 08. června 2015, 07:32 Marketing, Reklama MediaGuru

O projektu Regina, jenž sází na tváře poradců, hovoří marketingový ředitel Modré pyramidy Zdeněk Doboš.

Letos na jaře spustila Modrá pyramida pilotní projekt Regina, představující regionální imageovou kampaň na podporu konkrétních vybraných poradců. Jeho cílem bylo na základě tváří ambasadorů zdůraznit ve vybraném regionu finanční poradenství, které v posledních letech tvoří součást image značky. Původně stavební spořitelna se od roku 2010 prezentuje jako finančně-poradenská společnost, což reflektuje i slogan „Rádce na finance“.

Regionální kampaň – regionální media mix  

Do Reginy, která až do poloviny června běží na severu a východě České republiky, se zapojilo celkem devět ambasadorů z řad poradců Modré pyramidy. Jejich tváře se objevují na billboardech a v regionálním tisku. Na internetu běží bannery s headliny ve formě doporučení poradců, na Facebooku zvou poradci na lokální eventy, v rádiu jsou vysílány minutové spoty, založené na skutečných příbězích poradců s klienty.

Rozhlasový spot Modré pyramidy

„Zvoleným media mixem jsme chtěli podpořit silnou ATL komunikaci a přiblížit se více klientům prostřednictvím regionální komunikace. Silné regionální zastoupení je pro poradce Modré pyramidy totiž nejtypičtější. Cílem tedy bylo představit klientům, že jsme jim opravdu nablízku a na konkrétních příkladech ukázat, že jim dokážeme poradit ve všech finančních otázkách. Stavíme na poradenské síti a osobním kontaktu našich poradců se zákazníky,“ vysvětluje marketingový ředitel společnosti Zdeněk Doboš.

Do pilotu byl vybrán nejúspěšnější region Modré pyramidy roku 2014. Poradci byli osloveni na základě pracovních zkušeností a úspěšnosti. „Naštestí jsme měli možnost vybírat z vysokého počtu profesionálních finančních poradců. Vybrali jsme ty  nejlepší. Při výběru jsme hodnotili i to jakou dobu u nás poradci pracují, ale také jakou mají profesní perspektivu v Modré pyramidě do budoucna. “ popisuje Zdeněk Doboš a doplňuje, že poradci se nestali „jen“ tváří vizuálů, ale na kampani se aktivně podíleli také vymýšlením témat.

Na vizuálu je kladen důraz na tvář daného poradce, jeho telefonní i e-mailový kontakt a branding Modré pyramidy. Na webových stránkách společnosti byl profil poradce doplněn o jeho specializaci, zkušenosti i reference klientů.

Účinkování v kampani si pochvalují i poradci. „Mít možnost vidět přípravy u tak velikého projektu, jako je Regina, a být jeho součástí, to se mi asi jen tak brzo nepoštěstí,“ říká oblastní ředitel Modré pyramidy Mladá Boleslav Luboš Dostál, který oceňuje především zkušenosti s natáčením rádiového spotu i časově náročným focením: „Nerad se fotím, a tak to bylo pro mě zvlášť náročné a kompletně mi to změnilo pohled na reklamu. Ale šel bych do toho znova!“

Po skončení pilotního projektu proběhne vyhodnocení, a to jak na základě dotazování veřejnosti v daném regionu na image značky, tak naměřených leadů. Podle výsledků Modrá pyramida rozhodne o dalším postupu. Pokud vše dopadne dobře a bude na to dostatečný rozpočet, chce během roku na stejném principu „protočit“ celou republiku.

MP_Stefanova

MP_Zemanova

Televizní kampaň však neopustíme

Celostátní televizní kampaně se ale Modrá pyramida vzdát i tak nehodlá. „ATL komunikace je extrémně důležitá pro budování naší značky. Televize je v tom zatím nezastupitelná,“ myslí si Doboš. Na jaře byla v televizi komunikována akční nabídka na Rychloúvěr, na podzim je v plánu imageová kampaň s důrazem na finanční poradenství. I nadále bude v nadlince uchován komunikační koncept s Pavlem Zedníčkem, sovičkami coby symbolem moudrosti a 3D animací. „S nastaveným konceptem můžeme velmi snadno pracovat napříč mediatypy, nehledě na to, že nám kombinace soviček s Pavlem Zedníčkem vychází zatím nejlépe ze všech našich kampaní,“ doplňuje Doboš.

Na regionální kampani se podílely stejné agentury, které s Modrou pyramidou pracují již dlouhodobě. Kreativa pochází z dílny agentury Havas Worldwide Prague, naplánování a nákup médií zajistila agentura PHD a výzkumy realizuje agentura Ipsos.

-kch-