Gajdušková z komunikace ČS povede Sociální banku

čtvrtek, 16. července 2015, 11:53 Aktuality, PR, Lidé MediaGuru

Dosavadní ředitelka úseku firemní komunikace České spořitelny Klára Gajdušková ze své pozice odchází. Od září bude nově působit jako šéfka Sociální banky České spořitelny, která má být bankou pro ty, pro které jsou klasické bankovní služby a poradenství těžko nebo zcela nedostupné. Její nástupce do čela komunikace České spořitelny se v současné chvíli hledá.

„Sociální banka je vlastně návratem k našim kořenům. Banka pro ty, kterým bankovní služby a poradenství nejsou dostupné, tedy především pro lidi na hranici chudoby a organizace, které se o ně starají a pomáhají jim. Klára Gajdušková mnoho let vedla projekty ze sociální oblasti a veškerou společensky odpovědnou činnost banky. Jednomyslně jsem se tak shodli, že pod jejím vedením vznikne silná a fungující entita,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

Klára Gajdušková
Klára Gajdušková

Klára Gajdušková má zkušenosti z oblasti komunikace, sociálně prospěšné oblasti a s realizací nových projektů a programů. Pod jejíma rukama vznikla v roce 2000 profesionálně fungující firemní komunikace, velké úsilí vložila také do řízení reputace banky, společenské odpovědnosti firmy a dvou velkých nadací – je předsedkyní správní rady Nadace České spořitelny a místopředsedkyní největší nadace v ČR Nadace Depositum Bonum. Před příchodem do České spořitelny pracovala v médiích, od roku 1993 byla redaktorkou České tiskové agentury, od roku 1995 pak Thomson Reuters. Studovala angličtinu a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, andragogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského a psychologii na La Salle University ve Filadelfii.

-stk-