Mediální investice v pololetí díky TV mírně rostly

čtvrtek, 16. července 2015, 12:02 Reklama MediaGuru

TV reklama pomohla v hrubých cenách k mírnému růstu mediálních investic v prvním pololetí.

Hrubé reklamní výdaje za nákup mediálního prostoru dosáhly v prvním letošním pololetí celkové výše 32,3 mld. Kč, což bylo o 3 % více než ve stejném období loni. V hrubém vyčíslení to představuje nárůst o necelých 900 tisíc Kč. Vyplývá to z monitoringu společnosti Nielsen Admosphere, která srovnává objem proinzerovaného mediálního prostoru podle ceníkových cen.

Ve srovnání s loňským prvním pololetím se nejlépe dařilo televizní reklamě, jejíž souhrnný objem byl podle údajů z monitoringu meziročně vyšší o 1,5 mld. Kč (tj. +10 %) než v pololetí 2014. Potvrzuje se tak silný vliv televizní reklamy v českém mediálním prostředí. Výsledek televizní reklamy se totiž nejvýrazněji promítá do celkového objemu reklamních investic v hlavních mediatypech.

Mírně lépe nebo srovnatelně na tom v pololetí byly rádio, outdoor a kino. Za loňským výsledkem zaostávají tisková média a také internetová display reklama. Znovu ale upozorňujeme, že monitoring mediálních investic sleduje v případě internetu jen display reklamu, která tvoří cca polovinu veškerých internetových investic.

Ceníková hodnota reklamního prostoru, 1H/2015 vs. 1H/2014

Investice_pololeti

*Pozn.:  Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring

Zdroj: Nielsen-Admopshere

Monitoring mediálních investic není vyjádřením reálných cen, které byly v průběhu prvního pololetí do médií vloženy. Jde spíše o ukazatel trendu, nepostihuje totiž slevy ani barterová plnění.

-mav-