Asociace mediálních agentur chce řešit i auditory

pátek, 21. srpna 2015, 08:16 Reklama MediaGuru

Svoji činnost postupně rozjíždí nově vzniklá Asociace mediálních agentur.

Nově vzniklá Asociace mediálních agentur (ASMEA), kterou na půdě AKA založily v letošním roce mediální agentury, se chce vedle kontroly finančních toků a organizací mediálních výzkumů zaměřit i na další společná témata, která jsou pro činnost mediálních agentur podstatná. V rozhovoru pro MediaGuru.cz to uvedli předsedkyně rady ASMEA Petra Pipková a výkonný ředitel Ondřej Novák. 

„Důvodem vzniku ASMEA je získání absolutní kontroly nad mediálními výzkumy – TV metry, Media projektem, Radio projektem, monitoringem inzerce a hlavně nad finančními toky, které jsou s výzkumy spojené,“ popsal Ondřej Novák. Vedle těchto podstatných otázek jsou ale další témata, kterými by se mohla ASMEA zabývat. „Například vztah k auditorům, výkaznictví do RECMA nebo price pool audit,“ dodal.

Podle Petry Pipkové by se mohl český trh v otázce mediálních auditorů inspirovat Slovenskem, kde má být v platnosti kodex vyžadující po auditorech, aby dodržovali stejná pravidla jako v jiných zemích Evropské unie. Nejbližší otázkou, kterou chce ASMEA v průběhu příštích týdnů vyřešit, je vztah vůči ATO. Tam jsou zatím mediální agentury zastoupeny jako členové AKA.

Asociace mediálních agentur (ASMEA) byla založena v rámci Asociace komunikačních agentur (AKA) jako neziskový spolek mediálních agentur v letošním roce. Cílem její činnosti je především hájit zájmy svých členů. V polovině května schválila ASMEA své stanovy a jmenovala zástupce do řídících orgánů. Petra Pipková (MediaCom/Group M) je předsedkyní rady, kolektivního statutárního orgánu. Rada má celkem tři členy vedle předsedkyně Petry Pipkové jsou v ní zastoupení Josef Wagenknecht (Médea) a Petr Chajda (Dentsu Aegis). V rozhodčí komisi usedají Jiří Herian (PHD/Omnicom), Martina Říhová (Starcom/Publicis) a Radim Folwarczny (IPG). Ondřej Novák je výkonným ředitelem.

Celý rozhovor s Petrou Pipkovou a Ondřejem Novákem přineseme v příštích dnech.

-mav-

Foto: Photospin