Živnostenské listy začnou vycházet v tištěné verzi

čtvrtek, 13. srpna 2015, 09:15 Aktuality, Tisk MediaGuru

Mezi profesní tituly vstupuje nový měsíčník Živnostenské listy, názorový magazín nejen pro živnostníky. První vydání periodika v rozsahu 80 stran vychází v září. Vydavatelem je společnost Dialogum.

Tištěný titul navazuje na pilotní vydání a internetový magazín www.zivnostenskelisty.cz. „Vývoj printové verze byl logickým vyústěním dosavadních aktivit,“ uvedl generální ředitel Pavel Němeček.

Živnostenské listy mají být titulem pro malé podnikatele a živnostníky. „Chceme upozorňovat na legislativní přehmaty, hledat řešení každodenních problémů živnostníků a trpělivě vysvětlovat, že malý podnikatel není parazit, ale základní kámen, na kterém stojí prosperita naší země,“ sdělila vedoucí redakce Kateřina Kotalová s tím, že obsah e-magazínu se spolu s příchodem podzimu zaměří také na video obsah.

Tři pilotní vydání v měsících dubnu, květnu a červnu obdrželi vytipovaní podnikatelé a členové podnikatelských organizací zdarma, v celkovém nákladu 36 tisíc kusů. Zářijové a následující vydání jsou plánovaná pro plošnou distribuci a stánkový prodej. Tištěné Živnostenské listy budou distribuovány v nákladu 20 000 kusů.

S koncem měsíce července byl dokončen redesign internetového magazínu a v  průběhu srpna dostanou Živnostenské listy aplikaci pro mobilní zařízení iOS.

Zivnostenske listy

-mav-