ČS zařadí i videomapping s živou hudbou

středa, 02. září 2015, 07:43 Aktuality MediaGuru

Letošní rok Česká spořitelna připomíná své 190. výročí. Na začátku roku jej připomněla animovaným spotem, v němž zmapovala svou historii. Nyní přichází s koncertem České filharmonie s videomappingovou projekcí, kterou připravila pod záštitou Signal festivalu s 11 umělci a tvůrčích uskupení z šesti zemí.

Celý projekt s názvem SIM/NEBULA vzniká pod vedením umělce Amara Mulabegoviče z The Macula. Padesátiminutový videomapping, který je rozdělen do sedmi tematických celků, se poprvé v republice odehraje uvnitř budovy, promítat se bude přímo na interiér Dvořákovy síně.

BIRTH

RENDEZVOUS-02

Koncert pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka, jež se bude konat 5. září v Rudolfinu, bude mít čtyři části: symfonickou báseň „Vltava“ Bedřicha Smetany, 2. větu symfonie „Z Nového světa“ a předehru „Karneval“ Antonína Dvořáka a 2. větu symfonie „Patetická“ Petra Iljiče Čajkovského. Na koncert jsou zváni zaměstnanci a vybraní klienti banky, venkovní promítání na velkoplošné obrazovce je určeno pro veřejnost, možné bude také sledovat koncert živě na YouTube. Koncert doplní celá řada doprovodných akcí, například prohlídky Rudolfina, hry pro děti nebo dobročinná Palečkova kavárna.

Českou filharmonií je Česká spořitelna spjata již od 19. století. V roce 1875 postavila Česká spořitelna u příležitosti 50. výročí svého založení Rudolfinum, dnešní sídlo filharmonie, a věnovala ho národu.

-stk-