SAYG přináší na český trh software pro výpočet ROI

úterý, 06. října 2015, 07:30 Marketing, Výzkum MediaGuru

Software pracuje na principu ekonometrického modelování v reálném čase.

Konzultantská společnost SAYG zahajuje činnost na českém a slovenském trhu. Rozšiřuje tak svůj záběr, dosud byla aktivní v sedmi evropských zemích. Reprezentantem společnosti se sídlem ve Vídni se v Česku a na Slovensku v rámci širšího portfolia svých marketingových a mediálních konzultačních služeb stává Petr Majerik, zkušený mediální manažer, který dlouhá léta pracoval jak na straně mediálních agentur, tak na straně klientů i médií. Společnost, která do svého názvu zapracovala slogan Steady As You Go (SAYG), chce svým klientům pomáhat udržovat „správný kurz“. Na český trh přitom přináší software QED, který může být užitečným nástrojem pro marketingové manažery a firmy při hledání efektivní marketingové strategie a vytváření mediálního mixu s ohledem na návratnost investic (ROI).

„Téměř každý dnes o ROI mluví, ale realita je jiná. Jak například víme, že se televizní kampaň úspěšně promítla do prodejů? Bylo to díky dobrému plánování, nebo díky akční cenové nabídce, která v době kampaně probíhala? Naše technologie dokáže na tyto otázky odpovědět. Je to prediktivní model, který sám o sobě není nový, ale dosud se způsobem, jakým s ním pracujeme, nevyužíval. Stávající ekonometrické modely jsou náročné, zdlouhavé a vyžadují experty, kteří s nimi dokáží pracovat. Jenže data je  dnes v dynamicky se měnící době potřeba zpracovat  rychle. Na rozdíl od minulosti už není vždy možné vycházet z údajů tří let starých,“ popsal MediaGuru.cz svůj přístup při pražské návštěvě managing partner SAYG Andreas Hofmaier.

Software, který SAYG využívá, vyžaduje relativně krátké zaškolení. Pracovat s ním tak může mnohem více subjektů než v případě náročných ekonometrických modelů. Firmy, které o něj mají zájem, ho mohou používat za licenční poplatek na minimálně jeden rok. Do softwaru klienti vkládají svá interní data, nakládání s nimi mají tedy plně pod kontrolou, protože software je v jejich rukách. Konzultantská společnost má k datům přístup pouze v případě, že jí je poskytne sám klient nebo tehdy, když klient společnost požádá o konzultaci.

Základní složky softwaru QED - analýza dat, modelování, plánování, prognózy

Zdroj: SAYG, kliknutím zvětšíte
Zdroj: SAYG, kliknutím zvětšíte

Andreas Hofmaier je přesvědčen, že díky softwaru mohou firmy velmi dobře kontrolovat, jak efektivní je jejich komunikace, a to zejména z pohledu finančních výsledků, které firmám přináší. „Marketing za posledních dvacet let ztratil ze svého lesku, protože nedokázal doručit přesná čísla. Teď je to ale možné. Prokurement může najednou být vaším nejlepším kamarádem. V současnosti je velký tlak na cenu, po agenturách se chtějí hlavně velké slevy. Pokud ale dokážete, že nákladnější kampaň může přinést více, nemusí zůstávat jen u ceny. Náš software může takové potvrzení dodat,“ vysvětluje Hofmaier.

Software SAYG posuzuje zejména vliv marketingových a mediálních aktivit, konkurenčních aktivit, distribuce a cenotvorby na obchodní výsledky klienta. Zkoumá, která z těchto aktivit má signifikantní dopad, jak je tento dopad velký a jakou přináší návratnost investic. Následně dokáže s využitím generického algoritmu doporučit optimální úrovně komunikace za účelem dosažení plánovaných firemních cílů v budoucím období.

Andreas Hofmaier, foto: SAYG
Andreas Hofmaier, foto: SAYG

„Dnes se často ROI zaměňuje za ukazatele typu počet liků, sdílení či tweetů. Hodně lidí považuje za ROI to, co ROI není,“ uvádí Andreas Hofmaier s tím, že úspěšný marketing už nemusí být považován za zázrak. Klienti si v softwaru mohou nastavovat různé verze plánů a sledovat, jak se tyto plány promítají do celkových výsledků. „Jasně vidíte, jaké plány doručují výsledky, kterých chcete dosáhnout,“ dodává Hofmaier.

Firma svoji činnost na českém trhu oficiálně zahájila v letošním září. Má zde již pět aktivních klientů, jak z řad mediálních agentur, tak i zadavatelů reklamy z oblasti rychloobrátkového zboží a z finančního sektoru.

Ukázky výstupů softwaru QED

Datová analýza

Data Analyza

Modelování

Modelovani

Insight

Insight

Prognóza

Forecasting

-mav-