Monitoring: TV investice jsou letos vyšší o 3 miliardy

čtvrtek, 19. listopadu 2015, 15:55 Reklama, TV MediaGuru

Říjen přál televizní reklamě, ukazují hrubé údaje z monitoringu Nielsen Admosphere.

Objem hrubých monitorovaných investic za nákup reklamního prostoru v televizním vysílání dosáhl v letošním říjnu 4,3 mld. Kč, ukazuje monitoring společnosti Nielsen Admosphere. Ve srovnání se stejným měsícem loni to bylo o 20 % víc. Televizní reklama tak v říjnu zaznamenala jeden ze svých nejlepších letošních výsledků – alespoň podle hrubých dat. Monitoring přisuzuje nárůst také reklamě v rádiích, tisková reklama stagnuje. Mírně v říjnu klesaly investice do venkovní reklamy.

Ve výsledcích říjnového monitoringu absentují údaje za internet, resp. display reklamu – data za tento mediatyp zatím nejsou kompletní.

Za období prvních deseti měsíců letošního roku jsou celkové investice meziročně vyšší o necelé 3 mld. korun. Představuje to navýšení o 6 %. De facto celý nárůst v hrubých investicích souvisí s monitorovaným růstem investic do televizní reklamy. V meziročním srovnání jsou letos vyšší o 2,9 mld. Kč.

Hrubé investice do reklamy v médiích, říjen 2015

Investice_rijen 2015

Hrubé investice do reklamy v médiích, I-X/2015

Investice celkem

Zdroj dat: Nielsen Admosphere

-mav-