Zákon může zpřísnit informace o vlastnících médií

čtvrtek, 05. listopadu 2015, 15:04 Aktuality, TV MediaGuru

Ministerstvo kultury navrhuje zvýšit kontrolu transparentnosti vlastnických vztahů mediálních společností, na které dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Ta by nově mohla získat přístup do centrálního depozitáře cenných papírů. Další možností je uložit firmám povinnost radu informovat o koncových vlastnících. Návrh novely vysílacího zákona a související změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu je nyní v připomínkovém řízení.

Návrh má regulátorovi pomoci při udělování licencí k analogovému rozhlasovému vysílání, kde je omezený rozsah kmitočtů, nebo při posuzování plurality v rozhlasovém i televizním vysílání. "Cílem je zajištění transparentnějšího prostředí a tedy efektivnější vymahatelnosti regulace, s minimalizací rizika vzniku nebezpečného skrytého zneužití moci elektronických médií k partikulárním politickým, ekonomickým či jiným soukromým zájmům a zajištění plurality informací v mediálním prostředí," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Ministerstvo se kromě vlastnických vztahů věnuje i dalším oblastem regulace. Z vysílacího zákona například plánuje vypustit zákaz vulgarit a nadávek, jehož kontrola byla vzhledem k neexistujícím sankcím problematická. Novela také počítá s označováním dětských pořadů (labellingem) kvůli lepší orientaci rodičů. Toto označování by podle návrhu mohlo fungovat formou koregulace, kdy se na tvorbě pravidel bude podílet regulátor i samotní provozovatelé vysílání.

Novelu vysílacího zákona již dříve kritizovala Asociace televizních organizací, která v ní především postrádala koncepci regulace médií. Varovala před rozevíráním nůžek mezi regulací televizního vysílání a internetových videoslužeb. Opětovně ministerstvo vyzvala, aby s legislativními pracemi počkalo na směrnici, kterou pro tuto oblast připravuje Evropská komise.

Návrh novely dále obsahuje zavedení nového časového pásma od 6:00 do 20:00, kdy nebude možné zařazovat pořady nevhodné pro mladistvé do 15 let. Vedle něj zůstane pásmo od 6:00 do 22:00 pro pořady nevhodné pro mladistvé do 18 let. Dosud platí pouze časové pásmo od 6:00 do 22:00.

V ostatních paragrafech návrh řeší také definování pojmů jako "pořad pro děti" či "politické obchodní sdělení", které se již v zákonech objevují, ačkoliv dosud nebyly nijak definovány. Dále zjednodušuje licenční řízení na základě dosavadních zkušeností s naplňováním zákona či změnu kompetencí vysílací rady a Poslanecké sněmovny mimo jiné s ohledem na snížení politického tlaku na možné odvolání rady. Zpřesněna má být také povinnost zpřístupnit vysílání pro zrakově a sluchově postižené.

-čtk-