Digitál naplánuje pro Českou spořitelnou Adexpres

středa, 16. prosince 2015, 13:58 Aktuality, Reklama MediaGuru

Novou strategickou digitální agenturou České spořitelny se stala Adexpres. Ta bude pro banku zajišťovat plánování, správu a optimalizaci kampaní napříč všemi digitálními kanály.

Adexpres bude digitální kampaně spravovat ve spolupráci s mediální agenturou MEC. Rolí Adexpresu bude zajišťovat strategicky všechny plánované digitální kampaně klienta (display, performance display a search), tvořit mediální strategie i detailní plány, optimalizovat kampaně, odpovídat za nastavené KPI a řídit programatický nákup. MEC zajistí dle zvolené strategie nákup médií.

-stk-