Odpovědnost vydavatelů za pomluvu ohrozí média

úterý, 23. února 2016, 07:33 Aktuality, Tisk MediaGuru

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude na 42. schůzky, která začne 1. 3. 2016 projednávat vládní návrh novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. K tomuto vládnímu návrhu existuje usnesení Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny a poslanecký návrh, jehož prostřednictvím má být mezi trestné činy, za něž mohou být hnány k odpovědnosti právnické osoby, zařazena také pomluva. Je třeba upozornit na fakt, že do vládního návrhu nebyla trestnost pomluvu pro právnické osoby zahrnuta, což také bylo odůvodněno v důvodové zprávě s tím, že trestnost pomluvy je krajním řešením vztahu mezi subjekty.

Pokud by k tomu došlo a trestní odpovědnost právnických osob by také zahrnula čin pomluvy, znamenalo by to zásadní zásah do činnosti médií, která jsou ve většině provozována právnickými osobami. Vzhledem k možným trestům pro právnické osoby by se provozovatelé médií ocitli v existenčním ohrožení, protože sankce uvedené v zákoně mimo jiné umožňují zákaz činnosti na 1 rok až 20 let nebo zrušení právnické osoby. Je třeba také upozornit na to, že trestnost pomluvy vůbec, a v případě právnických osob zvlášť, je v rozporu s aktuálními evropskými trendy, kterými je spíše dekriminalizace pomluvy.

Pokud bude možné za pochybení konkrétní osoby (novináře) trestně postihnout vydavatele, vyvolává to nebezpečí možnost zneužití tohoto institutu ze strany státní moci či jiných subjektů k vypořádání se s „nepohodlnými“ médii.

Unie vydavatelů se jako profesní asociace vydavatelů deníků a časopisů obrátila 28. ledna 2016 dopisem na předsedy poslaneckých klubů politických stran v Poslanecké sněmovně a předsedu poslanecké sněmovny s požadavkem na odmítnutí změny vládního návrhu novely zákona.

-mav-