B2B firmy selhávají v marketingovém řízení

čtvrtek, 03. března 2016, 10:02 Marketing MediaGuru

Marketingové řízení uplatňuje podle výzkumu B2B monitor jen deset procent B2B firem v ČR a SR.

Až třikrát víc mají růst B2B firmy, které mají marketingové řízení, oproti podnikům, ve kterých marketing nehraje výraznou roli.  Vyplývá to z výsledků výzkumu B2B monitor. Přestože jsou o nutnosti využití marketingu přesvědčeny dvě třetiny B2B společností, za skutečně marketingově řízené lze považovat podle výzkumu pouze cca 10 %. Velmi dobrou či dobrou úroveň marketingu má 30 % B2B firem, zbylých 60 % se marketingu věnuje pouze okrajově, vyplývá dále z výzkumu.

Vliv řízení firmy na růst obratu

marketingove rizeni

Zdroj: B2B monitor

Úloha marketingu ve většině B2B firem bývá omezena pouze na objednávání propagačních materiálů a reklamních předmětů, případně propagaci skrze vlastní média (web, sociální sítě apod.). Významnou roli v tomto ohledu hraje top management. Ve většině firem není podle výzkumu přesvědčený o přínosnosti a významu marketingu v B2B prostředí. Firmy, jejichž vrcholový management je přesvědčený o důležitosti marketingu, ale mají dosahovat výrazně lepších obchodních výsledků než podniky, kde vrcholový management o významu marketingu přesvědčený není.

Podobně je tomu v B2B firmách i v dalších oblastech spojených s marketingem. Firmy sice často mají definovanou dlouhodobou vizi a misi, ale ve skutečnosti jde ve většině případů pouze o formalitu.

Výsledky B2B monitoru provedeného výzkumnou agenturou B-inside ukázaly deset marketingových zásad, kterými se řídí firmy úspěšné na B2B trzích (viz infografika níže).

Deset marketingových zásad pro B2B

1. Vrcholový management je přesvědčený o významu marketingu. 2. Marketing není jen marketingová komunikace, zapojuje se i do strategického plánování. 3. Vizí, misí či dlouhodobými hodnotami firma skutečně žije, nemá je pouze na papíře. 4. Marketingové a obchodní oddělení spolu úzce spolupracují. 5. Marketingové aktivity jsou připravovány tak, aby podpořily úspěšnost obchodu. 6. Značka je cíleně a dlouhodobě budována. 7. Výsledky marketingu jsou měřeny a pravidelně vyhodnocovány. 8. Firma komplexně sleduje informace o trhu, zákaznících či konkurenci. 9. Firmy působící na velkých trzích využívají pokročilé funkce CRM systému. 10. Investice peněz do marketingu jdou ruku v ruce s budováním marketingové vyspělosti společnosti.

Infografika: Deset marketingových zásad pro úspěch (kliknutím zvětšíte)

Infografika_10 marketingovych zasad

Zásady efektivního B2B marketingu vycházejí z výsledků aktuální desáté vlny B2B monitoru, který každoročně probíhá mezi českými a slovenskými B2B firmami. Aktuální vlna byla realizována společností B-inside ve spolupráci s Marketingovým institutem a zúčastnilo se jí 148 manažerů z českých a 56 ze slovenských firem s alespoň 100 zaměstnanci. Data byla sbírána v listopadu a prosinci roku 2015.

-mav-

Foto: Photospin