Čechům nejméně vadí reklama v místě prodeje

středa, 09. března 2016, 11:50 Reklama, Výzkum MediaGuru

Češi jsou nejvíce přesyceni reklamou na komerčních televizích, nejméně v místě prodeje.

Reklama v místě prodeje je jednou z mála reklam, kterou se Češi necítí přesyceni. Na prodejnách by dokonce uvítali reklamy více, zejména formou ochutnávek. Naopak pocit přesycenosti reklamou je nejsilnější u komerčních televizí. Vyplývá to z pravidelného výzkumu Češi a reklama, který od roku 1993 připravuje Česká marketingová společnost (ČMS). Letošní průzkum realizovala výzkumná agentura ppm factum na vzorku tisíci respondentů.

Přesycenost televizní reklamou se nejvíce pojí s přerušováním pořadů, což vadí celkem 86 % dotázaných. Proto je pocit silnější u komerčních televizí, zejména na stanicích Nově (79 %) a Primě (69 %). Naopak u České televize, která reklamou pořady neruší, se přesycení objevuje jen u 41 % dotázaných. Čechům dále vadí letáky ve schránce (56 %), na internetu (51 %) a v časopisech (46 %). Na sociálních sítích je jí příliš mnoho jen podle 36 % respondentů. Pocit přesycenosti klasickou reklamou však obecně v posledním období nevzrůstá.

Přesycení reklamou (%), kliknutím zvětšíte

Zdroj: Češi a reklama, n=1000
Zdroj: Češi a reklama, n=1000

„Byť se lidé cítí reklamou přesyceni, neznamená to, že by se jí neřídili,“ říká Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS, s tím, že 44 % populace uvádí, že jim reklama pomáhá při nákupním rozhodování. Ve srovnání s minulým rokem se deklarovaná pomoc informací z reklamy téměř nezměnila, významněji poklesl pouze podíl respondentů, kteří tvrdí, že jim reklamy vůbec nepomáhají.

Pomáhá reklama při nákupním rozhodování? (%)

Zdroj: Češi a reklama, n= 1000
Zdroj: Češi a reklama, n=1000
Zdroj: Češi a reklama, n=1000
Zdroj: Češi a reklama, n=1000

Nápomocnou roli reklamy přiznávají Češi nejvíce v souvislosti s reklamou v místě prodeje. Také ji berou jako nejdůvěryhodnější. „Je to zejména kvůli tomu, že v prodejně jsou spotřebitelé v přímém kontaktu s nabízeným produktem,“ vysvětluje Daniel Jesenský ze sdružení POPAI.

Češi svůj postoj k reklamě polarizují

Postoje Čechů k reklamě se ve srovnání s rokem 2013 poněkud polarizovaly. Ubyli ti, co reklamu neřeší, mírně přibyli těch, co ji milují či nesnáší. Podle milovníků reklamy, kteří tvoří 10 % populace, představuje reklama potřebnou součást moderního života, která pomáhá při nákupech. Naopak 16 % reklamu nesnáší, jde především o starší Čechy s vysokoškolským vzděláním, které reklama obtěžuje.

Až 31 % respondentů vidí v reklamě dobrého sluhu, ale špatného pána, který dokáže s míněním lidí manipulovat. Podle 32 % Čechů je reklama pro ekonomiku dobrá, ale nepotřebuje ji. Jen 12 % Čechů, převážně mužů, reklamu neřeší.

Zdroj: Češi a reklama, n=1000
Zdroj: Češi a reklama, n=1000

K využívání sexuálních a erotických motivů v reklamě je česká veřejnost tradičně velmi tolerantní. Krajní postoje vyžadující zákaz takové reklamy zaujímá jen 8 % dotázaných, po celou dobu výzkumu nepřekročil tento postoj 10 %. Vadí celkově 22 %.

-stk-