CSR aktivity jsou nejdůležitější pro generaci Y

úterý, 08. března 2016, 17:26 Aktuality, Marketing, PR MediaGuru

Firmy, které jsou vnímané jako společensky odpovědné, mají v očích veřejnosti nejen lepší reputaci, ale zároveň jsou považovány i za atraktivnější zaměstnavatele. Vyplývá to z pravidelné studie CSR & Reputation Research výzkumné agentury Ipsos.

V oblasti CSR očekává česká veřejnost v prvé řadě zodpovědné chování firem k vlastním zaměstnancům a aktivity, které napomáhají ochraně životního prostředí, a také pravdivou komunikaci k zákazníkům. V té se firmy v posledních letech podle veřejnosti polepšily.

Požadavky české populace na firmy v oblasti CSR

CSR_firmy
Na které z následujících oblastí by se podle Vás v rámci společenské odpovědnosti měly velké firmy nejvíce zaměřovat a podporovat je? (Zdroj: CSR & Reputation Research, Ipsos)

Témata CSR jsou důležitější pro ženy a také pro příslušníky generace Y. „Vidíme jasný trend, že pro generaci Y, tedy mladé lidi, je společenská odpovědnost důležitější než pro ostatní, a to jak při volbě zaměstnavatele, tak při nákupu výrobků a služeb,“ popisuje za Ipsos Lenka Šilerová. Důležitou roli také sehrávají tzv. opinion leaders, kteří tvoří 17 % populace. Ti se podle CSR aktivit rozhodují ve svém reálném nákupním chování a nabádají k tomu ostatní.

Podle expertů na CSR mezi aktuální trendy patří dobrovolnictví, přístup k zaměstnancům a důraz na projekty v oblasti vzdělávání. „Skuteční leadeři se již tolik nezaměřují pouze na čistě charitativní účely, ale snaží se prostředky a kapacity vložit do konkrétních projektů s dlouhodobým dopadem na společnost, například v oblasti vzdělávání,“ komentuje Tomáš Macků, Research & Communication Director Ipsos.

Dalším krokem by po nastavení správné CSR strategie měla být i její komunikace. V současnosti zná spontánně společensky odpovědné firmy jen 24 % populace, u odborné veřejnosti je to až 92 %.

Výzkum CSR & Reputation Research 2015 byl realizován v listopadu 2015 na reprezentativním vzorku 1 009 respondentů z řad dospělé internetové populace. Zároveň probíhal také se skupinami expertů – s představiteli médií, nevládních neziskových organizací, asociací, svazů, institucí, se CSR manažery z velkých firem a s představiteli komunikačních a PR agentur. Projekt je realizován od roku 2010.

-stk-