CVVM: Novinářská prestiž stále klesá

středa, 09. března 2016, 17:08 Výzkum MediaGuru

Prestiž novinářského povolání v očích veřejnosti se opět snížila, zjistil výzkum CVVM.

Prestiž novinářského povolání v očích české veřejnosti stále klesá. Vyplývá to z aktuálního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které v rámci kontinuálního výzkumu „Naše společnost“ sleduje od roku 2004, jak Češi vnímají prestiž povolání. Respondentům je vždy předložen seznam 26 profesí s úkolem je obodovat podle toho, jak moc si jich váží. Nejprestižnějšímu povolání mohou dát maximálně 99 bodů, nejméně prestižnímu jeden bod. Ostatním pak přiřazují od dvou do 98 bodů. Novinář se umístil na 21. příčce, za ním už je jen kněz, prodavač, sekretářka, poslanec a uklízečka.

Zatímco v roce 2004 novinář zastával s 54,4 body 12. příčku, v letošním roce získal jen 41,2 bodů. Oproti roku 2013 ztratil na prestiži 2,4 body, pořadí v žebříčku si však udržel. Za 12 let měření to potom dělá ztrátu 13,2 bodu a devíti příček.

Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v letech 2004–2016

PrestižNovináře

V čele žebříčku se dlouhodobě drží lékařské povolání, které letos dosáhl ohodnocení 90,2 bodů, čímž si pohoršil o 1,3 body. I tak si však zvýšil náskok před ostatními profesemi – vědec, který je v žebříčku hned za ním, má o 13 bodů méně. Postupně se zvyšuje prestiž vojáka z povolání a policisty, výrazný vzestup zaznamenal ministr a polepšil si i poslanec. Naopak pohoršil si kromě novináře zemědělec, manažer či soudce. Celkově žebříček prestiže profesí však v čase vykazuje jen malou proměnlivost, i to ukazuje, že naše společnost je z pohledu hodnotové struktury stabilizovaná.

Výzkum probíhal formou osobního dotazování v únoru letošního roku na vzorku 1080 respondentů.

Výsledky šetření o prestiži povolání z roku 2013 si můžete přečíst zde.

-stk-