Monitoring: Mediální investice rostly i v únoru

středa, 16. března 2016, 13:31 Reklama MediaGuru

Údaje z monitoringu mediálních investic jsou i v případě února optimistické, naznačují 17% nárůst.

Také pro druhý letošní měsíc přináší monitoring mediálních investic optimistické údaje o vývoji v roce 2016. Potvrzuje tak příznivý trend, který monitoring přisuzoval i lednovým investicím. Podle monitoringu společnosti Nielsen Admosphere se hrubé investice do nákupu reklamního prostoru v médiích v letošním únoru meziročně zvýšily o 17 % (dolní tabulka). Nejvyšší navýšení spatřuje monitoring v případě televizní reklamy (+27 %), polepšit si ale měly všechny sledované mediatypy. Celkový výsledek za první dva letošní měsíce je dokonce podle monitoringu +18 % (horní tabulka).

Ceníková hodnota reklamního prostoru (Kč) v roce 2016 a v únoru 2016

Srovnani_unor 2016

* Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring

Monitoring ale nepostihuje reálnou výši skutečných investic, které byly na reklamu v médiích vynaloženy. Pracuje s ceníkovými cenami, které se od reálných cen mohou i podstatněji lišit.

-mav-