Svobodu médiím! píše ČSSD kvůli změně zákonů

úterý, 29. března 2016, 08:00 Aktuality, Tisk, TV MediaGuru

Platforma Svobodu médiím! adresovala dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a předsednictvu ČSSD, ve kterém kvituje přijetí usnesení předsednictva ČSSD z pátku 18. března, které zdůraznilo, že média mají být nezávislá a připomnělo tak nutnost oddělení politické, ekonomické a mediální moci.

Důležité je také podle platformy Svobodu médiím! uplatnit tento požadavek nejen u médií v soukromém vlastnictví, ale stejně tak u médií veřejné služby. Zkušenosti minulých let podle platformy ukazují, že cesta k větší nezávislosti médií veřejné služby na politické moci vede především přes změnu zákona o volbě mediálních rad tak, aby jejich členové nebyli nadále voleni Poslaneckou sněmovnou na základě dohod politických stran, ale aby své zástupce v mediálních radách mohly nominovat respektované společenské organizace a instituce přímo.

Celé znění dopisu zde.

Vážený pane předsedo, vážené členky a členové předsednictva ČSSD, s potěšením jsme přijali usnesení předsednictva ČSSD z pátku 18. března, které zdůraznilo, že „Média mají být nezávislá, musí politiky kontrolovat, ne být loajální součástí podnikatelských struktur,” a připomnělo tak nutnost oddělení politické, ekonomické a mediální moci. Tento požadavek by se měl podle našeho názoru uplatnit nejen u médií v soukromém vlastnictví, ale stejně tak u médií veřejné služby. Zkušenosti minulých let ukazují, že cesta k větší nezávislosti médií veřejné služby na politické moci vede především přes změnu zákona o volbě mediálních rad tak, aby jejich členové nebyli nadále voleni Poslaneckou sněmovnou na základě dohod politických stran, ale aby své zástupce v mediálních radách mohly nominovat respektované společenské organizace a instituce přímo. Na základě řady setkání a konzultací víme, že takovou změnu v zákonech o České televizi a o Českém rozhlase podporuje už teď několik desítek respektovaných institucí. Ty také již vyslovily ochotu přijmout úkol přímo nominovat své reprezentanty do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Naše Platforma Svobodu médiím! je přesvědčena, že je nejvyšší čas, aby se celá vládní koalice zasadila o uskutečnění programového prohlášení vlády, která si jako cíl stanovuje rozvoj účasti občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí a která se zároveň zavázala novelizovat mediální zákony a odpolitizovat veřejnoprávní instituce. Jsme se jisti, že oddělení politické, ekonomické a mediální moci je pro rozvoj demokratické společnosti natolik potřebné, že se může setkat s politickou podporou, která by v daném případě dokázala překlenout rozpor mezi vládní koalicí a opozicí. Pevně věříme, že ČSSD bude principy nezávislosti médií na politické a ekonomické moci podporovat i při projednávání novelizace zákonů o České televizi a Českém rozhlase. Za Platformu Svobodu médiím! Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů a David Smoljak, scénárista a dramaturg

-mav-