Úřad vlády zapojil youtubera Rotu, test si pochvaluje

čtvrtek, 10. března 2016, 11:53 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR navázalo v loňském roce spolupráci s youtuberem Martinem Rotou, který společně s Oddělením pro udržitelný rozvoj vytvořil video propagující udržitelný rozvoj a Cíle udržitelného rozvoje přijaté na summitu OSN v září minulého roku. Jedná se o první spolupráci mezi státní správou a youtuberem.

Martin Rota se ve videu Naprosto Retardovaný – Udržitelný rozvoj zaměřil na komunikaci udržitelného rozvoje jako celku, zvolil přitom neformální způsob komunikace. Video zhlédlo od jeho uveřejnění 21. listopadu 2015 do 30. listopadu 2015 necelých 25 tisíc diváků (24 612), získalo 1 962 kladných ohodnocení „like“ a 21 negativních ohodnocení „dislike“. Video Martin Rota také sdílel na svém profilu na sociální síti Facebook, kde získalo 260 like. Dosah na facebookovém profilu udržitelného rozvoje zaznamenal přes tisíc oslovených uživatelů a zařadilo se k deseti nejúspěšnějším postům.

Z hlediska sociodemografie zhlédlo video více mladých mužů než žen (poměr 84 %:16 %), nejvíce ve věkové skupině 18-24 let (43 %), významné bylo i zastoupení ve věkové skupině 25-34 let (27 %).

Pozornost v průběhu sledování videa se udržovala relativně vyrovnaně – do první poloviny vykazovalo lehce nadprůměrnou sledovanost, která se následně držela na průměru a klesala až v posledních vteřinách. Celkem video zaznamenalo přes 1250 hodin zhlédnutí.

Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřady vlády novinářům ve čtvrtek sdělilo, že uvedené video chápe jako pilotní projekt, jehož cílem bylo vyzkoušet si komunikovat vybraná témata prostřednictvím kanálu YouTube. Cílem bylo také vyvolat diskusi ve sféře, kde se o využití fenoménu youtuberingu zatím nediskutovalo. S výsledkem pilotu je Úřad vlády spokojen a uvažuje o dalším využití komunikace přes YouTube. „Je vhodné uvažovat o dalším zapojení youtuberů do komunikace udržitelného rozvoje v dalších oblastech. Věříme, že tento příklad bude následovaný i dalšími orgány státní správy, které se věnují problémům, o kterých je potřeba komunikovat především s mladou generací,“ zdůvodňuje Oddělení pro udržitelný rozvoj.

-mav-