Vznik Asociace content marketingu provázejí spory

úterý, 19. dubna 2016, 11:30 Marketing, PR MediaGuru

Na poli content marketingu vzniká asociace. Ve hře je i možná paralelní sekce v AKA.

Content marketing patří v posledních letech mezi často skloňované pojmy. Na českém trhu se tento obor snaží o jistou kultivaci a prochází fází ustanovením asociace, sdružující všechny významné hráče. Vznik samostatné Asociace content marketingu (ACM) avizovala na loňské konferenci Forum Media Kateřina Borovanská, která už třetím rokem stojí za soutěží Fénix content marketingu, oceňující nejlepší počiny na poli tvorby firemního obsahu. Podle informací MediaGuru.cz však jeden z hlavních hráčů zvažuje založení vlastní platformy na půdě Asociace komunikačních agentur (AKA).

Asociace content marketingu (ACM) by měla podle Borovanské sloužit zejména ke kultivaci trhu, definování oboru jako takového a standardizaci míry kvality. Pod ní by spadala již zmíněná oborová soutěž Fénix content marketing, nastavení pravidel a doporučení v tendrech, propagace oboru a tématu na českém trhu odborné konference či knihovna firemních médií, která funguje již od roku 2013.

Struktura ACM by měla být rozdělena na tři části – corporate publishing, digital a inovace. ACM by přitom v budoucnu ráda úzce spolupracovala s Unií vydavatelů, AKA a dalšími subjekty na trhu. Fungovat bude jako s. r. o., jejímž vlastníkem je iniciátorka Kateřina Borovanská. „Jednotlivé agentury mohou do ACM vstoupit na základě ročního poplatku, který bude pokrývat soubor aktivit. Každý člen bude mít hlasovací právo v rámci kvartálního setkání. Pokud budeme chtít udělat něco nad rámec pravidelných aktivit, domluvíme se, zda budeme chtít investovat něco navíc,“ dodává.

V současné době má za sebou ACM schůzku s devíti agenturami, další čtyři se přidaly k diskuzi o programu na rok 2016. „Na místě si agentury odsouhlasily princip fungování a strukturu. Dále se shodly na dalším postupu i právní formě ACM,“ popisuje Kateřina Borovanská s tím, že přesná sestava zakladatelských agentur bude představena na vyhlášení třetího ročníku Fénix content marketing 4. května.

Schůzky ACM se však nezúčastnil významný hráč – agentura Boomerang Publishing, která podle informací MediaGuru.cz uvažuje o vstupu do AKA, možné je i vytvoření vlastní platformy. „AKA je pro nás prestižní profesní asociací, tedy potenciálně velmi kvalitním partnerem, který čtvrt století kultivuje trh komunikačních služeb, kam i my patříme,“ uvádí výkonný ředitel Boomerang Publishing Marek Slezák. Zda půjde o jednotlivé členství, nebo o vytvoření sekce, označil však prozatím za velmi předčasné.

Zájem Boomerang Publishing o AKA potvrdil i její výkonný ředitel Marek Hlavica: „Společnost Boomerang Publishing se na nás obrátila s tím, že by měla zájem o členství v AKA. Na trhu jsou tři až čtyři agentury, které by naše podmínky splňovaly. Nyní však záleží na nich, jestli k nám vstoupí, nebo ne,“ komentuje opět s tím, že je zatím předčasné mluvit o tom, zda půjde o jednotlivé členství, nebo vytvoření sekce. „Pokud by agentur vstoupilo více najednou, vytvoření sekce by dávalo smysl,“ dodává.

Členství v ACM přitom Marek Slezák z Boomerang Publishing nevylučuje: „Naše stanovisko vždy bude konstantní v tom směru, že pokud do nějaké asociace vstoupíme, budeme od ní požadovat jasný program, jasná pravidla, maximální  podporu našemu oboru, kvalifikované vedení a standardní vlastnickou strukturu, tedy, že asociace patří všem členům. Za to jsme ochotni do takovéto asociace přispět  našimi znalostmi a zkušenostmi, které jsme posbírali za posledních patnáct let nejen v České republice, ale i díky našemu členství v britské asociaci a mezinárodní Asociaci content marketing.“

„Vstup agentury Boomerang Publishing do ACM považuji za významný a dialog jsme se intenzivně snažili navázat. Všichni se ale shodli, že je možné fungování ACM, i když tato agentura bude nakonec stát mimo,“ vysvětluje Borovanská.

Spolupráci s ACM je otevřena i AKA. „Máme zájem o spolupráci s každou oborovou organizací. Až bude mít ACM členy, může se také stát součástí AKA podobně, jako je tomu v případě ASMEA,“ doplňuje Hlavica.

-stk-