AKA má být nejvýznamnější reklamní organizací

čtvrtek, 26. května 2016, 14:30 Reklama Kateřina Straková

O změnách v AKA i snaze zatraktivnit reklamu u mladých talentů mluví Marek Hlavica.

Od ledna stojíte ve vedení AKA. S jakou vizí jste se o post výkonného ředitele loni ucházel?

Do AKA jsem nastoupil v době, kdy už byla v pohybu, a mým úkolem je to dotáhnout. Vstoupil jsem tam s vizí AKA jako nejvýznamnější a respektované organizace reklamního byznysu v ČR, finančně a personálně stabilní.  Nicméně pozici výkonného ředitele nelze přeceňovat. AKA je spolek a o jeho budoucnosti rozhodují členové, nikoliv najatý manažer. Ten by jim to ovšem neměl přinejmenším kazit. Je tedy třeba se se členy na vizi shodnout a vymezit kompetence, kterými k jejich naplňování mohu přispět.

V první polovině června proběhne další valná hromada AKA, kde by měla být schválena změna stanov, týkající se mimo jiné i půdorysu výkonného aparátu. Měli by zde být dva rovnocenní členové: dnešní výkonný manažer se změní na výkonného ředitele ARAs, který bude rovněž volen. ARAs je servisní organizace AKA a většina hospodaření se odehrává v jejím rámci. Současná pozice výkonného ředitele, tedy ta moje, se přejmenuje na předsedu – chairmana. To je přesnější. Předseda má za úkol AKA reprezentovat vůči mediím, třetím stranám, v zahraničí, ale už se nebude tolik zabývat hospodařením asociace. Výkonný ředitel bude mít na starosti činnost jednotlivých sekcí a pracovních skupin, od čehož bude předseda oddělen. Myslím, že nové rozdělení pravomocí a přejmenování pozic významně přehlední situaci v aparátu AKA.

Co dále obnáší změny stanov?

Otevře se například možnost formy členství, která doposud neexistovala. Ta umožní partnerským organizacím a asociacím stát se přidruženým členem. Ten se bude moci zúčastnit činnosti AKA, zejména v oblasti legislativního lobbyingu nebo vzdělávání, ale nebude platit žádné finanční příspěvky. Tím pádem nebude mít právo hlasovat a rozhodovat jako právoplatný člen.

Co se Vám kromě zmíněných změn doposud podařilo zrealizovat?

Navenek toho možná tolik není vidět, ale velký počin je konsolidace financí. Podstatná rozhodnutí padla loni. Ale letos bylo potřeba je uvést v život. De facto jsme zrušili nevýnosnou službu Fast Arrows a převedli ji na jiný, licencovaný subjekt. Vyrovnali jsme své závazky vůči třetím stranám, přestěhovali se do úspornějších prostor na Vinohradech. Ukončili členství v organizacích, které pro nás už neměly smysl, stali se členy Hospodářské komory. Tam naopak s důrazem na legislativu své místo vidíme. V červnu nás také čeká koordinační schůzka s 12 subjekty, asociacemi z kreativního a komunikačního průmyslu, s nimiž chceme hledat synergie. Podobný počin už funguje na Slovensku, kde dostala platforma dokonce institucionalizovanou podobu, a třeba se nám povede něco podobného i zde. No a snad je AKA i více vidět v mediích.

AKA se sestěhovala do společných prostor k PIAFu, festivalu a soutěži, kde působíte rovněž jako výkonný ředitel. Budete využívat možné synergie AKA i PIAFu? Případně které?

To se samozřejmě nabízí, jen je nutné to velmi dobře balancovat, aby nevznikl dojem, že jedna strana tyje z druhé. PIAF je soukromá operace, AKA je asociace. Pochopitelně přesahy existují, ale musíme je vždy naplnit tak, aby nikdo neměl pocit, že tahá za kratší konec. Letos se například na PIAF obrátila sekce aktivačních agentur s tím, že by tam chtěla udělat workshop. Tomu nic nebránilo, ale o jeho podobě jsme vedli poměrně intenzivní debatu. Neznamenalo to tedy, že AKA dostane kdykoliv bianko šek na cokoliv. A naopak nemůžu po AKA chtít, aby se zavázala k tomu, že by na PIAF povinně někoho posílala. Celé je to o hledání příležitostí.

Nabízí se například vyhlašovat na PIAFu Agenturu roku, jak tomu ostatně v minulosti bylo. Co s Agenturou roku nyní plánujete?

Na Agentuře roku pracujeme. Chceme, aby její vyhlašování převzal důvěryhodný externí subjekt, ale zatím ze žádných subjektů nenabídl takové řešení, které by pracovní skupina akceptovala. Je to velmi složité, protože se musí změnit celá metodika, přenastavit kritéria a hodnocení. Není jednoduché najít shodu i v rámci AKA. Snažíme se napodobit zahraniční praxi, kde je drtivá většina těchto žebříčků provozována profesním médiem nebo jiným odborným subjektem na trhu. Doposud si agentury podobné ocenění rozdávaly mezi sebou, ale to je asi možný, nikoliv ideální model.

V loňském roce uvedla AKA metodiku ZVZ, jejímž cílem je pomoci zadavatelům lépe připravovat výběrové řízení na služby v oblasti komunikace. Jak s metodikou nyní pracujete? Co dalšího ke zlepšení situaci na poli veřejných zakázek děláte?

Metodika ZVZ je dítě, které se má čile k světu. Je to přesně ta věc, kde je role Chairmana podstatná, protože v jeho agendě je mimo jiné i kontakt se státní správou. Státní správa je obecně běh na dlouhou trať, ale dobré je, že AKA je v tomto směru akceschopná. Máme velmi agilní pracovní skupinu, která odvedla obrovský kus práce, a já mám díky ní teď v ruce něco, s čím mohu státní instituce oslovit. Minulý týden jsem například obeslal ty instituce, které v uplynulých dvou měsících vypsaly veřejné výběrové řízení v oblasti komunikace, a nabídl jim podporu našich certifikovaných hodnotitelů ve výběrových komisích. Už nyní cítíme určitý zájem, dokonce jsme zaznamenali tři případy, kdy se na nás kolegové ze státní správy obrátili sami. S nabídkou expertů jsme lehce napřed a poptávka teprve vzniká, ale naším úkolem je jí stimulovat.

Jaký je zájem o školení ZVZ ze strany agentur?

ZVZ je cenná pro ty agentury, které ve státní správě vidí byznys. Bylo by nespravedlivé tvrdit, že nepřipravení jsou pouze na straně státní správy, protože tomu tak není. Ve chvíli, kdy kreativní agentura bez zkušeností s veřejnou zakázkou narazí na výběrové řízení podle zákona, je často ztracena. A teprve když se jí dostane poučení, pochopí, že je potíže nepůsobí zlovůle zaměstnanců státní správy, ale neznalost pravidel veřejných tendrů. Naším plánem je se ZVZ pokračovat a proaktivně oslovovat relevantní instituce.

A co Férový tendr, ke kterému se nedávno přidala i APRA. Budete v jeho propagaci a uplatňování jako asociace dále pokračovat?

Férový tendr chceme rozšířit všude, kde to dává smysl, tedy do asociací, které se zabývají komunikací. Ať už v reklamě, nebo PR probíhají tendry podle podobných pravidel. Státní správa má vlastní zákonná pravidla. Komerční klienty je ale přece třeba přesvědčit o nesmyslnosti výběrového řízení pro dvacet agentur. Velmi dobře funguje šíření podobných iniciativ právě v rámci asociací, kdy jejich členové upozorní klienty na případné nesmyslné požadavky a vzájemně se před špatnými tendry varují.

Před časem jste oznámili vstup nových členů do AKA, mimo jiné i agentury Boomerang Publishing. Jak to vypadá se zájmem dalších obsahových agentur o členství v AKA?

Boomerang Publishing do AKA vstoupil z vlastní iniciativy, protože se cítí být komunikační agenturou určité úrovně. Pokud se k němu bude chtít někdo z podobných agentur přidat a bude k tomu mít své důvody, bude to fajn. Ostatní jsme informovali, co jim AKA může přinést, ale zatím se nikdo neozval, a my v tomto smyslu určitě nebudeme podnikat žádné náborové akce.

Na podzim proběhne další ročník Effie. Co plánujete zde?

V současné době finišuje úprava pravidel podle aktuální licence. V rámci Effie, která je mezinárodním projektem, zas nemůžete příliš experimentovat. To neplatí u podoby slavnostního vyhlášení. Právě běží výběrové řízení na eventovou agenturu.

AKA se rovněž dlouhodobě snaží přilákat do reklamního průmyslu mladé talenty. Jaké aktivity v této oblasti podnikáte?

Ve čtvrtek 26. května pořádáme akci nAKAfe, den otevřených dveří agentur. Jedná se o pilotní projekt k oslovení mladých lidí, zejména studentů. Pokud dopadne uspokojivě, nejspíš se to rozvine ve velkorysejší akci. Dále jsme v kontaktu s vysokými školami, které jsou komunikačně zaměřeny. Například pro novou Vysokou školu kreativní komunikace jsme hledali odborníky z praxe, kteří by tam mohli vyučovat. Pro nás je nyní velkou výzvou především zatraktivnit v očích mladých talentů obor reklamy jako takový, protože o nejlepší z nich se pereme s atraktivními zaměstnavateli, jako jsou technologické společnosti.

Marek Hlavica, výkonný ředitel AKA

Na pozici výkonného ředitele AKA působí od ledna letošního roku. V čele mezinárodního reklamního festivalu PIAF stojí od roku 2008. Dříve působil jako manažer komunikace ve společnostech Philip Morris, Citibank, ČEZ nebo Plzeňský Prazdroj. Zkušenosti má také z agentur, byl zakladatelem agentury Impact. Svou kariéru začínal v médiích, pracoval v časopise Mladý svět či jako marketingový ředitel televize Nova.