Mediální investice i v květnu převýšily rok 2015

pátek, 17. června 2016, 07:45 Reklama MediaGuru

Meziroční růst hrubých mediálních investic dosahuje stále dvouciferných čísel, ukazuje monitoirng.

Souhrnná výše monitorovaných reklamních investic do médií v letošním květnu představovala podle společnosti Nielsen Admosphere 6,9 mld. Kč, což bylo o 13 % více než ve stejném období loni. Nejvyšší růst stále monitoring přisuzuje televizní reklamě, jejíž celkový objem se měl v květnu meziročně zvýšit o 16 %. I téměř všechny ostatní mediatypy si podle hrubých dat vedou lépe než ve stejném loňském období. V květnových datech ale zatím nejsou zveřejněny výsledky za internetovou displayovou reklamu.

Ceníková hodnota reklamního prostoru, květen 2016

Kveten 2016

Data z monitoringu tak stále ukazují na lepší trend v letošním roce ve srovnání s rokem 2015. Za prvních pět letošních měsíců je celkový hrubý objem investic směřovaných do nákupu reklamního prostoru v médiích vyšší o 3,7 mld. Kč, což představuje 15% meziroční nárůst. Až o pětinu si přitom měla polepšit televizní reklama, která se tak podle monitoringu nejvíce zasloužila o vylepšení letošních investic v médiích.

Ceníková hodnota reklamního prostoru, I-V/2016

Leden_kveten 2016

Zdroj: Nielsen Admosphere

Monitoring ale nepostihuje reálnou výši skutečných investic, které byly na reklamu v médiích vynaloženy. Pracuje s ceníkovými cenami, které se od reálných cen mohou i podstatněji lišit.

-mav-