PNS loni zvýšila zisk, obrat ale mírně klesl

čtvrtek, 23. června 2016, 15:34 Aktuality, Tisk MediaGuru

PNS dosáhla v roce 2015 konsolidovaných výnosů ve výši 3,21 mld. Kč, což je o 4,7 % méně oproti roku 2014. Meziroční pokles obratu byl ale v roce 2015 nižší než v letech 2012 až 2014. Uvedla to PNS po skončení řádné valné hromady, která se uskutečnila 23. června.

Konsolidovaný hospodářský výsledek po zdanění meziročně stoupl o 33 % na 33,8 mil. Kč, a schválený plán EBIT (zisk před zdaněním a úroky) byl překročen o 8,5 mil. Kč.

„Plán hospodaření pro rok 2015 se podařilo podstatným způsobem překročit díky zvýšeným prodejům tisku nad plánovanou úroveň a současně i růstem dalších provozních tržeb. I když pokračuje neustálý pokles prodeje tisku, tak především u časopisů dochází ke zmírnění poklesu, což dává určitý příslib do budoucnosti. Souběžně probíhala kontrola a revize nákladů, které společnost vynakládá k zabezpečení distribuce tisku. Výsledky přinesly i rozvojové projekty, do kterých společnost investovala již dříve,“ uvedl předseda představenstva PNS Petr Novák.

Valná hromada dále rozhodla o vyplacení dividendy za rok 2015 akcionářům ve výši 4 Kč na akcii. Pro tento účel bude použito 22,6 mil. Kč.

Valná hromada prodloužila mandát členu dozorčí rady Štěpánu Košíkovi i pro následující tři roky s počátkem 19. března 2017, kdy mu začíná jeho další funkční období.

První novinová společnost je největším distributorem tisku v ČR. Hlavními akcionáři PNS byli k 31. prosinci 2015 Czech News Center (27,02 %), Mafra (26,27 %), Vltava-Labe-Press (26,04 %), Bauer Media (11,24 %) a Astrosat Media (9,00 %).

-mav-