Hrubé mediální investice v pololetí vyšší o 4,4 mld. Kč

pondělí, 18. července 2016, 17:05 Reklama MediaGuru

Monitoring investic přisuzuje reklamnímu trhu v prvním pololetí růst o 15 %.

Monitorované investice za nákup reklamního prostoru v médiích v prvním letošním pololetí dosáhly podle dat monitoringu Nielsen Admosphere celkové výše 34,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím loni se měly zvýšit o 4,4 mld. Kč. Procentuálně to představuje 15% nárůst. Nejvíce se na tomto hrubém zvýšení měla podílet televize. Objem monitorovaných reklamních investic se zde meziročně zvýšil o více než 3 mld. Kč, což představovalo téměř pětinový nárůst. Ve výsledcích za první pololetí není uveden internet, resp. display a video reklama, které jsou jako jediné formáty internetové reklamy měřeny monitoringem Nielsen Admosphere.

 Ceníková hodnota reklamního prostoru za 1. pololetí 2016 a 2015

Vydaje_celkem

Také šestý letošní měsíc potvrdil podle Nielsen Admosphere rostoucí trend u všech mediatypů, opět na čele s televizní reklamou. V letošním červnu se měl její objem zvýšit o 16 % ve srovnání s červnem 2015.

Ceníková hodnota reklamního prostoru VI/2016 a 2015

vydaje_cerven

Zdroj dat: Nielsen Admosphere (ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-Nielsen Admosphere)

Monitoring ale nepostihuje reálnou výši skutečných investic, které byly na reklamu v médiích vynaloženy. Pracuje s ceníkovými cenami, které se od reálných cen mohou i podstatněji lišit.

-mav-