DPD na komunikaci volí SquareMedia a Red Media

pátek, 19. srpna 2016, 11:42 Aktuality, Reklama MediaGuru

Společnost DPD si pro své komunikační aktivity vybralo agenturu SquareMedia Oldřicha Dostála, která se postará o kompletní komunikační aktivity pro B2B i B2C segment. Mediální plánování a nákup zajistí agentura Red Media z nákupní aliance MediaBlock.

„Obě agentury jsme si vybrali, protože nám nabízí nový pohled na to, jak oslovit naše zákazníky z oblasti B2B i B2C. Ten může do budoucna pomoci pozitivně ovlivnit jak vnímání značky DPD, tak podpořit prodej,“ uvedl Ondřej Vaňha, výkonný ředitel DPD.

Agentury budou mít v následujících letech spolupráce společně na starosti posílit identitu značky, vztahy s partnery a pomoc generovat nové obchodní příležitosti. Úkolem bude zvýšit povědomí o značce jak v segmentu e-commerce, tak v rámci B2B.

Na prvních projektech už agentury začaly pracovat. Chystá se kampaň na podporu nové služby Sobotní doručení i marketingové aktivity pro B2B segment. SquareMedia bude také zajišťovat komunikaci napříč sociálními sítěmi.

-stk-