Vltava Labe Media zvýší kapitál na 350 mil. Kč

pondělí, 08. srpna 2016, 07:03 Aktuality, Tisk MediaGuru

Základní kapitál společnosti Vltava Labe Media se zvyšuje ze 130 mil. Kč o

220 mil. Kč na částku 350 mil. Kč. Ke zvýšení základního kapitálu má být upsáno 2200 kusů nových kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír ve jmenovité

hodnotě 100 tis. Kč. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem jediným akcionářem Vltava Labe Media, kterým je společnost Tvali Investments Limited. 

-mav.