Haló noviny vlivem sporu loni ve ztrátě 0,5 mil. Kč

čtvrtek, 15. září 2016, 10:43 Aktuality, Tisk MediaGuru

Hospodaření společnosti Futura, vydavatele Haló novin, skončilo v loňském roce mírnou ztrátou ve výši 539 tisíc Kč. V roce 2014 dosáhla společnost zisku ve výši 1,75 mil. Kč. Obrat společnosti loni představoval 44 mil. Kč, což bylo o 22 % méně než v roce 2014.

Základní výsledky hospodaření společnosti Futura v roce 2015 (tis. Kč)

2015 2014
výkony 43 942 56 274
provozní výsledek hospodaření -510 1 918
výsledel hospodaření za účetní období -539 1 748

Zdroj: účetní závěrka Futura 2015

Hlavní příčinou ztráty je podle vedení společnosti prohraný soudní spor s Janem Hlochem, bývalým zaměstnancem, který se s Futurou soudí kvůli chybnému rozvázání pracovního poměru. Neplánované náklady spojené s úhradou mzdy a náklady za právní služby představovaly 991 tis. Kč. „Tato kauza zásadně ovlivnila plnění podnikatelského plánu za rok 2015. Po odečtu mimořádných nákladů by společnost měla zisk," uvedla Futura ve výroční zprávě.

Další příčinou nižšího výsledku je pokles tržeb oproti plánu o 1 mil. Kč, způsobený především poklesem počtu předplatitelů. "Zachování stability společnosti přispěla inzerce," uvedlo vedení společnosti.

Halo noviny

-mav-