Unie pořádá konferenci o roli tisku ve vzdělávání

úterý, 06. září 2016, 07:01 Aktuality, Tisk MediaGuru

Profesní sdružení tisku Unie vydavatelů připravuje odborné setkání zástupců vydavatelů, vzdělávacích organizací, státní správy a dalších zainteresovaných osob na téma, jehož cílem je vzbudit veřejný a oficiální zájem o čtení periodického tisku dětmi a mládeží s cílem podpořit vzdělání dětí i tisk jako mediatyp.

Konference Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže se uskuteční pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu Hlavního města Prahy.

Konference se uskuteční v pondělí 19. září 2016 od 9.00 hodin v budově Magistrátu Hl. m. Prahy.

Program se dotkne témat: Jak čte česká mládež tištěná média, důsledků současného stavu čtení na vzdělanost mládeže, vlivu mediálních platforem na psychiku mládeže, mediální výchovy či úspěšného modelu podpory čtení u dětí mladšího školního věku.

Další informace a podrobný program najdete zde.

Na konferenci je možné se přihlásit nejpozději do 12. září na e-mailové adrese: unie@vydavatelu.cz

-mav-