ČRA: Zemské vysílání DTT využívá 58 % domácností

čtvrtek, 10. listopadu 2016, 07:58 Aktuality, TV MediaGuru

Zemské digitální vysílání (DTT) je v Česku stále klíčovou platformou, ukazuje výzkum zaměřený na příjem televizního vysílání zpracovaný pro České Radiokomunikace (ČRA). Tuto platformu využívá nejvíce domácností – více než polovina (58 %).

„V porovnání nákladů a efektivity je tak tento způsob příjmu televize stabilně velmi populární. I v případě přechodu z analogového na digitální vysílání, kdy došlo k mírnému poklesu diváků využívající terestrické vysílání, se ukázalo, že domácnosti se po určitém zaváhání postupně vracely k zemské bezplatné televizi,“ uvedl Marcel Procházka, ředitel regulace a strategie Českých Radiokomunikací.

Druhým nejčastějším způsobem televizního příjmu je satelit, který využívá 26 % českých domácností, kabelovou televizi využívá 24 % dotazovaných a jen 7 % využívá IPTV.

O přechodu na zemské vysílání uvažuje podle výzkumu 10 % respondentů, v roce 2013 se jednalo o 8,5 %. Údaje z výzkumu také indikují, že tím, jak se zvyšuje počet televizorů v domácnostech, uvažují lidé o rozšíření počtu platforem, které využívají.

Průzkum Digimonitor pro ČRA byl proveden na vzorku 1203 obyvatel České republiky, v proporcích odpovídajících datům o celkové populaci. Sběr dat proběhl v rámci internetovém panelu společnosti Stem/Mark, průzkum zpracovala společnost MRThink.

-mav-