V Česku se rodí obecná umělá inteligence

středa, 30. listopadu 2016, 07:45 Marketing MediaGuru

Česká obecná umělá inteligence je zatím v prenatálním stadiu, už se ale pro ni připravuje škola.

Umělé inteligenci se předvídá velká budoucnost. Do roku 2025 by měl trh s umělou inteligencí podle odhadu Research and Markets dosáhnout hodnoty 23,4 miliard dolarů. Výrazně do ní investují nejen světoví technologičtí giganti, jako je Google, Facebook, Amazon či IBM, ale také česká firma GoodAI. Její majitel, vývojář Marek Rosa, jenž vydělal především na hrách simulujících středověk nebo dobývání vesmíru, si neklade právě malé cíle – se svou obecnou umělou inteligenci nechce nic menšího než pomoci lidstvu a pochopit vesmír.

Obecnou umělou inteligenci neboli Artificial General Intelligence (AGI) přirovnává Marek Ros k dítěti, které je potřeba naučit dobrým návykům. „Vyvíjíme umělou inteligenci, která bude nástrojem k poznání. Proto je nutné ji dát do školy, kde se naučí rozumět světu stejně jako lidé, vychovat ji, aby byla lidstvu prospěšná. Jen v rámci těchto bezpečnostních mantinelů je možné ji pustit dál, aby díky stále se zdokonalujícím schopnostem prozkoumávala další možnosti vědění,“ vysvětluje. GoodAI připravila pro školu curriculum, podle něhož se bude umělá inteligence graduálně a pod dohledem vzdělávat.

Pro vývoj AGI se firma Marka Rosy pracuje s několika klíčovými dokumenty, jako je framework, popisující principy a nástroje zkoumání, měření a testování AGI, či  roadmapa, ukazující, jaké schopnosti a dovednosti AGI potřebuje k dosažení lidské úrovně inteligence. Zároveň GoodAI promýšlí i možné scénáře budoucnosti, na které je potřeba se připravit. „Musíme si představit, jaké klíčové okamžiky nás jako lidstvo čekají a jak na to reagovat,“ popisuje Marek Rosa.

Právě zmíněné dokumenty mohou být podle Marka Rosy konkurenční výhodou oproti zmíněným technologickým hráčům, kteří se letos spojili pod hlavičkou neziskové organizace s účelem bojovat za lepší image umělé inteligence. „Jejich výhoda spočívá v tom, že mohou nabrat více lidí a prozkoumat více směrů, ale pokud si my už směr na začátku určíme správně, jen ušetříme.“ GoodAI chce v budoucnu také vyhlásit soutěž, kterou by se do výzkumu mohli zapojit další zájemci z různých disciplín. Rovněž se nebrání navázání spolupráce s dalšími subjekty, ale až ve vývoji pokročí, zatím se „jeho“ umělá inteligence nachází v prenatálním stadiu. „Závodit v této oblasti by bylo dost nebezpečné, lepší je o umělé inteligenci uvažovat jako o společné záležitosti,“ dodává Rosa.

Vydělávání peněz je pro Marka Rosu jen vedlejší efekt této poznávací mise. Vyvinuté AGI je možné propsat do jednotlivých komerčních aplikací, které postupně nahradí lidskou práci. „Pokud se nám AGI povede, peníze už nebudou potřeba. Vše vyrobí umělá inteligence. Je možné, že nejprve vzniknou firmy, ve kterých bude umělá inteligence pracovat a které své produkty či služby budou poskytovat lidem zdarma. Také je možné, že jednotlivé firmy začnou obchodovat mezi sebou, a lidská a umělá ekonomika se tak oddělí,“ předpovídá Marek Rosa, který si rovněž dokáže představit symbiózu lidské a umělé inteligence, z níž vznikne nový druh inteligence.

Nástup umělé inteligence se významným způsobem dotkne také reklamního průmyslu a marketingu. S ní přijdou nové možnosti poznávání zákaznické cesty i personalizace sdělení. Už nyní by se tedy firmy měly na dobu umělé inteligence připravovat a investovat do architektury svých dat, protože právě na jejich základě budou tzv. virtuální personální asistenty (VPA) rozhodovat o nabídkách pro koncové klienty.

O virtuálních personálních asistentech se můžete dočíst také zde.

-stk-