Deloitte: Každé euro do reklamy se zhodnotí 7krát

úterý, 17. ledna 2017, 11:30 Reklama, Výzkum MediaGuru

Každé euro vložené do reklamy se zhodnotí v HDP sedmkrát, ukazuje studie společnosti Deloitte.

Společnost Deloitte poprvé zhodnotila ekonomické přínosy reklamy pro ekonomiky zemí Evropské unie. Podle studie se každé euro vložené do reklamy zhodnotí v HDP sedmkrát. Přímo a nepřímo poskytuje práci téměř šesti milionům občanům EU. Studii si u Deloitte zadala Světová federace zadavatelů (World Federation of Advertisers – WFA) a řada dalších profesních sdružení.

Na základě ekonometrického modelu studie prokázala, že reklama generuje 4,6 % HDP Evropské unie. „Pokud uplatníme výsledky studie na domácí trh, pak 4,6 % z celkového HDP České republiky za rok 2015 činí 206 miliard korun,“ dodává Marek Hlavica, předseda Asociace komunikačních agentur, a upozorňuje, že studie nepočítá s investicemi do nemediálních forem reklamy, jako jsou reklamní akce či public relations.

Přínosy reklamy spatřuje studie ve třech hlavních oblastech – v oblasti ekonomické, zaměstnanecké a společenské.

Ekonomický přínos reklamy

Každé euro investované do reklamy se zhodnotí sedmkrát. To znamená, že roční investice do reklamy ve výši 92 miliard euro přispěly HDP evropských ekonomik dalšími 643 miliardami, což reprezentuje 4,6 % celounijního HDP. Studie uvádí, že reklama přispívá k ekonomickému růstu také podporou konkurence, poskytováním informací zákazníkům a pomáhá při informovaném výběru zboží a služeb. Konkurence posilovaná reklamou vede k vývoji nových služeb a produktů, tedy ke zvyšování konkurenceschopnosti, a to  v konečném důsledku i mimo hranice EU.

Zaměstnanecký přínos reklamy

Celkově reklama podporuje 5,8 milionů pracovních míst, z toho 16 % pracovníků reklamu přímo tvoří. Je však nutné dodat, že studie nepočítá s pracovníky, kteří se reklamou zabývají na straně zadavatelů, a tudíž je odhad spíše konzervativní. Další část pracovních míst tvoří zaměstnanci společností, které jsou přímo závislé na příjmech z reklamy, tj. zaměstnanci médií, online společností nebo firem zabývajících se venkovní reklamou. Jedná se přibližně o 10 % z uvedených 5,8 mil pracovních míst. Rovněž sem patří pracovní místa vytvářená v důsledku reklamní činnosti – od pracovních míst v obchodu, přes subdodavatele reklamních služeb až po práci v hotelnictví a pohostinství. Taková pracovní místa tvoří 74 %.

Společenský přínos reklamy

Z reklamy do jisté míry žijí média a zábavní průmysl. Díky výnosům z reklamy je v jistých případech umožněn přístup k médiím bezplatně, v jiných se náklady na sledování obsahu snižují. Reklamní příjmy ke své existenci potřebují také některé sportovní a kulturní události.

-stk-