Denní distribuce je pro E15 stále výhodou

středa, 18. ledna 2017, 10:50 Tisk Martina Vojtěchovská

E15 přijde v letošním roce s placeným titulem E15 Premium, říká šéfredaktorka Tereza Zavadilová.

Deník E15 byl rovněž součástí titulů, které se na jaře roku 2016 stěhovaly z vydavatelství Mladá fronta do společnosti CN Invest, sesterské firmy Czech News Center. Jak se na deníku E15 tato změna odrazila?

Pro deník E15 šlo o největší změnu za poslední roky. Obsahový koncept tištěného deníku se nemění, výrazně jsme narostli na webu, částečně se obměnil i tým, kdy se vyměnila zhruba pětina lidí. Netýkalo se to ale seniorních redaktorů a klíčových pozic, spíš lidí z výroby. Museli jsme si také zvykat na nový systém řízení, který je jiný, než byl v Mladé frontě. V létě k nám pak přišla nová zástupkyně šéfredaktora Hana Filipová. Redakce teď má celkem přes třicet lidí.

V čem spočívá změna internetového serveru E15.cz, na který byly navázané i další weby?

Přechodem z Mladé fronty do CNI jsme přišli o dvě podstatné sekce - Euro a Zdraví, díky čemuž nám přechodně poklesla návštěvnost. V září jsme prošli celkovým grafickým redesignem a hlavně technologickou inovací, dostali jsme nový redakční systém. Předchozí nám neumožňoval dávat galerie nebo datově objemná videa. To teď můžeme a pomáhá nám to. Rostoucí návštěvnost také podporuje výměna obsahu v rámci mediální skupiny. Díky tomu můžeme získat i trochu jiné čtenářské skupiny. Na konci roku jsme už překonali hranici milionu reálných uživatelů měsíčně, což je o 300 tis. uživatelů víc než v září. Předběhli jsme s e15.cz i našeho největšího konkurenta ihned.cz, a to jak v počtu reálných uživatelů, tak v počtu shlédnutých stránek. A čísla stále rostou.

Jak zamýšlíte do budoucna stavět printovou a onlinovou verzi E15?

V Mladé frontě patřil web E15.cz pod divizi online a byl od printu oddělený. Na jaře jsme obě redakce zcela integrovaly. Teď tedy redaktoři pracují pro oba mediatypy a nevidíme v tom rozdíly. Je to jeden brand. Nemáme extra lidi na online a extra lidi na tištěné vydání. Výjimkou jsou grafici nebo korektoři, kteří pracují pro tištěný deník.

E15cz

Integrace redakcí nastala až po přechodu do CN Investu?

Integrace se uskutečnila v několika krocích, ale finální fáze nastala až po příchodu do CNI. Zde jsou takto integrovány redakce všech titulů, print i on-line zvlášť neexistují.

Viditelnějším grafickým redesignem prošel i tištěný deník E15, který si v letošním roce připomene deset let své existence. Jaké máte plány pro letošní rok?

Chystáme pod hlavičkou E15 zcela nový časopis, tištěný dvouměsíčník s názvem E15 Premium. Každé jeho vydání bude doplněno i eventem – odbornějším diskusním setkáním s lidmi z byznysu. S nimi budeme o tématech diskutovat a zároveň o nich v magazínu psát. Koncept je na českém trhu netradiční v tom, že každé vydání se zaměří jen na jedno téma. Nepůjde tedy o nějaké měsíčníkové texty. První číslo vyjde na konci února, přijdeme s tématem FinTech.

Jak bude titul distribuován?

Časopis bude k dostání na stáncích jako klasický placený titul, a dílem také využijeme řízenou distribuci. Tištěný náklad je deset tisíc kusů, rozsah 74 stran.

Eventy, které zamýšlíte pod E15 Premium dělat, budou novým typem eventů, které E15 pořádá?

Už loni na podzim vznikla pro eventy značka E15 meetings & business. Ta nadále zůstává, ale zaměří se na jiný typ eventů než E15 Premium, která cílí hlavně na VIP segment. Dohromady pod oběma značkami za rok připravíme více než deset eventů. Eventy bude projektově koordinovat Hana Holková, bývalá marketingová ředitelka Mladé fronty.

E15 Premium bude tedy novým magazínem. Stylový magazín Zen, který vychází spolu s deníkem E15, se změní na čtvrtletník?

Zen mění do značné míry koncept, obsahově míří dál na náročnou klientelu, vede ho i nadále v roli šéfredaktorky Nora Grundová, ale jako titul přestává patřit k nám, k E15. Od tohoto roku se bude jednat o samostatný titul, čtvrtletník a bude k dostání k prodeji na stáncích.

A v případě vlastního deníku E15 o změnách v koncepci nebo zaměření neuvažujete?

Koncepční změny v deníku nechystáme. V tištěné i online verzi se věnujeme obsahovým vertikálám. Aktuálně je to téma intervence, kterému se podrobně věnujeme v redakčních seriálech. Chceme to dělat i pro další odvětví.

Tištěný deník E15 pracuje s hybridní distribucí – podstatnou část náklad distribuuje zdarma, minoritní část přes pultový prodej. Osvědčuje se vám tento způsob distribuce?

Ano, nemáme důvod tento způsob distribuce měnit, zachováme ho.

Doba také nahrává úvahám, nakolik se vyplatí denní distribuce titulu. Nebyla při kombinaci silného webu otázkou možnost převedení denního vydání E15 do týdenní periodicity?

Takové úvahy nevedeme a nikdo zde takové kroky zatím neplánuje. Forma distribuce titulu zdarma má svá specifika, u ekonomického titulu zvlášť. Kromě jiného je u  E15 je výhodná v tom, že nám umožňuje dostat se i k mladším čtenářům. Díky tomu, že distribuujeme do byznysových center, je naše čtenářská základna mladší, než je průměr na deníkovém trhu. Má to smysl i pro inzertní klienty. Oslovujeme jiné čtenářské skupiny a byla by škoda o toto přijít.

e15

V rámci skupiny Czech News Center vznikl na konci roku zpravodajský online projekt Info.cz, který cílí na podobnou cílovou skupinu jako E15.cz. Nepřekážíte si při zpracovávání informací a oslovování čtenářů?

Info.cz je zcela samostatný projekt. Spolupráce nastává nejen mezi E15 a Info.cz, ale napříč větším počtem redakcí. Funguje zde velmi dobře propracovaný systém spolupráce mezi všemi weby navzájem. Editoři jednotlivých titulů se domlouvají přes Skype a nabízejí si témata vzájemně. Z hlediska profilace je jasnou strategií E15 nabízet nejlepší byznysové zpravodajství. Nechceme se rozkračovat do dalších témat. Info je zpravodajským výběrovým webem, zaměřuje se víc na politiku a zahraničí než my.

V rámci Mladé fronty jste ve spolupráci s tehdy vaším bratrským titulem Euro nabízeli společný internetový video pořad Euro E15 TV. Jak je to s video obsahem po přechodu do CN Invest?

I při přípravě video obsahu vycházíme z toho, jací jsou naši čtenáři. Natáčíme videa typu „how to“, která jsou úspěšná. V letošním roce chceme video dál rozvíjet, připravujeme video rozhovory zhruba na týdenní bázi. Využívat k tomu budeme i vlastní studio, které se připravuje a které budeme sdílet s Reflexem a s novým webem Info.cz.

V elektronickém publikování disponujete .pdf verzí, která je zájemcům dostupná už večer před distribucí tištěného deníku následující den, a také dvěma newslettery, které posíláte v průběhu dne. Změní se na tom něco?

Tento model zůstane, ale naším záměrem je oslovit víc čtenářů mimo Prahu. Máme silnou čtenářskou základnu v Praze, ale chtěli bychom přilákat také víc čtenářů z jiných částí republiky. Pracujeme proto na konceptu, kterým se díky webu a newsletteru přiblížíme i mimopražským čtenářům.

V letošním roce také ukončujete vydávání anglicky psaného titulu E15 Weekly, nechcete ho nahradit alespoň elektronickým vydáním stejného zaměření?

V anglicky psaném zpravodajství stále potenciál vidíme, i když ne na tak intenzivní bázi. Je to ještě otevřená otázka, budeme ji řešit v průběhu roku.

Tereza Zavadilová, šéfredaktorka deníku E15

Šéfredaktorkou ekonomického deníku E15 je od léta 2014. V E15 pracuje od jeho založení v roce 2007. Během své předchozí kariéry pracovala v ekonomických redakcích BBC, Lidových novin a časopisu Týden.