Mediální investice jsou stabilní, posiluje digitál

středa, 18. ledna 2017, 07:20 Reklama MediaGuru

Mediální investice zůstávají na stejné úrovni jako loni, dále roste digitál, říkají zadavatelé.

I letošní rok bude pokračovat v nastaveném trendu. Významní reklamní zadavatelé nechávají své mediální investice na stejné úrovni jako loni, případně je mírně navýší. V rámci mediamixu i nadále posiluje digitál – více se bude investovat do sociálních sítí a tvorby vlastního obsahu.

Společnost Alza.cz, jež je podle monitoringu reklamních investic za uplynulý rok po Procter & Gamble druhým největším zadavatelem na trhu, počítá s tím, že se svým rostoucím kategoriím, mezi které patří kromě výpočetní techniky a elektroniky také hračky, média a parfémy, bude mediálně věnovat. „Investice do marketingu jsou vždy pečlivě posuzovány, a to nejen z pohledu výše, ale i rozložení napříč produktovým portfoliem a vhodným mediamixem. Lze tedy očekávat, že naše rostoucí kategorie získají ,větší‘ pozornost,“ uvedl marketingový ředitel Karel Kučera.

Na stejné úrovni ponechají své mediální investice mobilní operátoři. „Naším hlavním komunikačním kanálem bude letos online, jehož roli v komunikačním mixu budeme dál posilovat. Nebude se přitom jednat jen o výkonnostní reklamu, naším záměrem je využít právě online v každé fázi rozhodovacího cyklu zákazníka. Chování našich cílových skupin se totiž rychle vyvíjí a push marketing tak naráží na své limity,“ vysvětluje Kateřina Mikšovská za společnost O2, která z mobilní trojky investuje podle monitoringu do reklamy nejvíc. Na digitální kanály se zaměří i Vodafone, který chce klást důraz především na zkvalitňování svého online obsahu.

Podobná situace panuje i u automobilky Škoda Auto, která chce rovněž zachovat mediální investice přibližně na stejné úrovni jako v loňském roce. „Pokud však nalezneme vhodné kreativní či inovativní formáty komunikace, nebudeme se bránit přiměřenému navýšení,“ prozradil manažer marketingové komunikace Tomáš Gregořica.

Škoda bude letos více investovat do sociálních sítí, tvorby vlastního obsahu a rozvoje digitálního marketingu obecně včetně nasazení programatických formátů, dynamické kreativy nebo remarketingu. „I nadále však sledujeme určitou minimální hranici share of spend a share of voice v ,tradičních‘ kanálech při udržení maximální efektivity komunikace. To se nám dlouhodobě daří, a to jak z pohledu hrubých mediálních nákladů za jeden prodaný vůz, tak z pohledu tzv. effective share of voice,“ dodal Tomáš Gregořica.

Na digitál se zaměří také fast-foodový řetězec McDonald’s, jenž tak chce oslovit především mladší cílové skupiny. „Určitě chceme být na internetu viditelní, ale na druhou stranu by byla chyba podcenit roli televize, zvláště kvůli tomu, že cílíme i na jiné věkové skupiny, například na rodiny s dětmi, které televizi sledují,“ vysvětlila marketingová ředitelka společnosti Ivana Šedivá a doplnila: „Investice do některých mediatypů budeme v příštím roce posilovat, ale spíše než o investicích, je to o výběru vhodného obsahu do jednotlivých médií, nastavení očekávání i cílů a také o schopnosti mediální agentury vyjednat vhodné podmínky.“

-stk